Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Film Noeveren Steenbakkerijen WOII

PIETER VAN PRAET VERTELT……

Terug naar index Films

Pieter Frans Van Praet (°Boom 12 september 1899 + Boom 30 december 1992) was de zoon van Jozef Van Praet en Virginia Maria Vizje De Kat Van Campenhout. Een arbeidersgezin die hun brood verdienden in de steenbakkerijen. Edwin Van Praet (kleinzoon van zijn broer) nam in 1991 een urenlang interview af van Pieter en verliest daarbij geen enkel detail uit het oog. Het resultaat is een uiterst gedetailleerd document geworden dat ons een duidelijk beeld geeft van de woon-en leefomstandigheden vanaf het begin 20e  eeuw tot circa Wereldoorlog II in Boom en vooral de wijk Noeveren. Het interview werd ingedeeld in 8 episodes die samen bijna 7 uur duurden. Achterkleinzoon Dennis Spillemaeckers plaatste dit unieke interview op YouTube. Een onschatbaar stukje ‘Oral History’ dat dankzij de nazaten van Pieter vereeuwigd wordt.

Episode A

Categorieën
't Geleeg EMABB Film Rupelstreek Steenbakkerijen Steenschuit Toerisme Uitstap

VLAANDEREN VAKANTIELAND: VAN KLEI TOT BAKSTEEN RUPELSTREEK

Terug naar index Films

In de ‘Vlaanderen-Vakantieland’ brochure vond je in 1996 de ‘Route 35: Van Klei tot Baksteen Rupelstreek’. Een uitstap doorheen de Rupelstreek waar toeristen kennis maakten met het steenbakkersverleden. We zien er o.a. EMABB-gids Theo Beeckmans die zijn relaas doet over de ambachtelijk gebakken steen ‘De Klinkaert’. In het Noeverse dorpscafé ‘De Koophandel’ vertelt oud- steenmaker Louis De Bondt hoe hij op 14-jarige leeftijd in de steenbakkerij begon te werken als “jeiroepzetter’ en tenslotte steenmaker werd. De Vlaanderen Vakantieland route voerde de toeristen naar de musea ’t Geleeg en EMABB. Tussen beide musea in maakte de bus even een omweg naar de opgespoten kleiput ‘Put M’ in Boom, langsheen de villa’s in wording. Het Provinciaal recreatiedomein ‘De Schorre’, dat zich toen nog in een pril stadium bevond, besluit de reportage. Negen jaar later werd er voor het eerst een bescheiden festival georganiseerd dat de futuristische naam ‘Tomorrowland’ kreeg.

 

Categorieën
Film Steenbakkerijen

VAN KLEI TOT STEEN

Terug naar index Films

Productieproces van handgemaakte en machinaal gemaakte bakstenen. De film start met een beeld van de Sint-Bernardus abdij in Hemiksem waar volgens de overlevering in 1243 de eerste bakstenen werden gemaakt om de abdij op te richten. Het productieproces (handgemaakt en machinaal) werd gefilmd op de steenbakkerij Van Herck in Boom.

De film duurt ca. 10 minuten en werd vermoedelijk tijdens de jaren zestig gedraaid.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Beroemde Bomenaars Burgemeester Cultuur Film Folklore Steenbakkerijen

EXPO ALEX VINCK MET OPTREDEN VAN HERBERT FLACK

Terug naar index Films

Op 24 oktober 1996 had in het gemeentehuis van Boom een fototentoonstelling plaats met foto’s van steenbakkerijen die door geschiedschrijver en fotograaf Alex Vinck tussen 1955 en 1965 werden genomen. Het evenement werd in samenwerking met het Gemeentebestuur georganiseerd. Acteur en Bomenaar Herbert Flack, neef van Alex Vinck, gaf enkele lezingen met teksten van Margriet Amelinckx (echtgenote Alex Vinck) en voerde ‘ne mens van ’t geleig’ op.

De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Film Steenbakkerijen

START BOUW AGORASPACE CENTER KRUISKENSLEI-NOEVEREN

Terug naar index Films

Op 6 augustus 1998 werd een aanvang genomen met de bouw van een nieuw agoraspace centerin de wijken Kruiskenslei en Noeveren voor de Boomse jeugd.  In een zonovergoten Noeveren werd de speciale gelegenheid opgeluisterd door de Boomse Harmonicaïsten.

De film is een onderdeel van het jaarjournaal 1998 dat werd samengesteld door filmclub Bocam (nu BFS).  De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Archeologie Cultuur EMABB Film Steenbakkerijen

UITREIKING PRIJS VOOR CULTUURVERDIENSTE

Terug naar index Films

Op 26 juni 1998 werd de Boomse prijs voor cultuurverdienste uitgereikt. Van de genomineerden BOCAM, Marcel Vereycken en Armand Schoeters, Alex Vinck, vzw De Steenschuit werd EMABB verkozen voor hun inzet voor de industriële archeologie. De inzet van de talloze vrijwilligers-gidsen die ondertussen al duizenden mensen kennis lieten maken met het steenbakkersverleden zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de keuze om EMABB deze lokale prestigieuze prijs (uitgereikt sinds 1990) toe te kennen. Voorzitter Luc Verbeeck nam de prijs dankbaar in ontvangst.  Op het filmpje zien we alvast ook enkele coryfeeën die ons verlaten hebben, waaronder Louis Somers (voorzitter Ten Boome)  en Alex Vinck, die de Boomse geschiedenis met zijn talloze publicaties levendig hield (en nog steeds houdt)

De film is een onderdeel van het jaarjournaal 1998 dat werd samengesteld door filmclub Bocam (nu BFS).  De originele videofilm maakt deel uit van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.

 

Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Lied Steenbakkerijen

Boomse liekes

Yvonne Eyckmans en toenmalig voorzitter van de Koninklijke Harmonicaïsten Boom, Staf Jacobs,   lieten ons deze  mooie Boomse liekes na, die we gedigitaliseerd hebben.  De originele opname werd ons door Alex Ramael bezorgd.

Het geleiglied
[player id=3162]

 

Het hondenfretterslied
[player id=3161]

Categorieën
Economie Steenbakkerijen Woningbouw

DE GESCHIEDENIS VAN PUT M

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

OF  HOE DOOR EEN OORDEELKUNDIG INGRIJPEN VAN DE MENS, EEN ORIGINEEL GEDEELTE BOOMS GRONDGEBIED HERREES, NAMELIJK DE HEYPLECK

door schepen De Saeger

Het land aan de Rupel, eens steenbakkersgebied, werd langzamerhand omgetoverd tot maanlandschap: weg was de klei,
de noeste arbeid, de baksteen, de 80 schoorstenen en steenovens.

Dit Rupelland was eens het grootste baksteenproducerend gebied van Europa. Alleen de trieste nalatenschap bleef. Wat kon nog uitgericht worden met de uitgebaggerde kleiputten van de Rupelstreek? Veel verschillende ideeën hebben gecirculeerd. Het voorstel om de putten in verbinding te stellen met de Rupel, er een minihaven van te maken en daar rond bedrijven op te richten, kende zijn supporters.

Ook de idee om in de putten woningen te bouwen in terrasvorm hield lange tijd stand. Maar het gezond verstand kreeg de bovenhand: men zou de putten opspuiten met baggerspecie.
Het basisprincipe was en bleef de verdwenen gronden te herwinnen, het Rupeliaans maanlandschap te bannen en mogelijke  productieplanning te stimuleren.

De Boomse gemeenteraad van 31 maart 1964 bereikte hieromtrent een eenparig akkoord. De onteigening van de gronden kon beginnen. Kort daarop gaf ook de Dienst der Zeeschelde zijn medewerking voor het overbrengen van de baggerspecie uit Rupel en Schelde naar de putten. Het vullen van de putten met huisvuil of vliegas van de elektriciteitscentrale was totaal uitgesloten, enerzijds uit milieu-oogpunt, anderzijds vanwege de onstabiliteit die voor de woningbouw nadelig zou zijn.

Klei’Put M’
(Foto: postkaartenarchief gemeente Boom)

Categorieën
Algemene geschiedenis Boom Artikels jaarboeken Pastorij Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis Steenbakkerijen

Boom…In Het Verleden

Terug naar overzicht jaarboek 1991-1992

Voordracht gehouden op 9/10/91 door kan. R. Roelandts. Raymond Roelandts werd geboren op vrijdag 27 december 1912 te Boom en overleed te Reet op dinsdag 12 december 1995. 

Categorieën
Steenbakkerijen

De steenhistorie

Terug naar index Films

‘De Steenhistorie’ (1993) is één van de pareltjes van de hand van regisseur André Van de Vijver die voor de VRT (BRTN/BRT) een hele reeks historische documentaires maakte.  In de documentaire die ca. 50 minuten duurt wordt aan de hand van diverse getuigenissen de groei en het verval van de baksteenindustrie in de Rupelstreek geschetst. Het was de regisseur zelf die mij via een telefoontje op de hoogte bracht van het bestaan van deze documentaire waarvan ondertussen al verschillende getuigen overleden zijn .  Ik draag dit filmpje dan ook graag op aan die getuigen en  aan André Van de Vijver, die dit jaar op 30 mei overleed.