Categorieën
cinema Cultuur Uncategorized

100 JAAR CINEMA

Alex Ramael stelde een overzicht samen over 100 jaar cinema in Boom, waarvoor onze oprechte dank. Tevens interviewde hij in 1978 Jules Van Volxem, een pionier van de ‘cinématographie’, die samen met zijn broer Jan een der eerste cinemazalen van ons land in Boom opende.
Lees ook: ‘Jules Van Volxem leerde in 1906 De Bomenaars het begrip cinema kennen’.    

Categorieën
Uncategorized

Lidmaatschap Ten Boome

Lidgeld + jaarboek:

Lid: 18 euro (te vermeerderen met 6 euro verzendkosten)
Steunend lid: 25 euro (verzendkost inbegrepen)
Erelid: 30 euro (verzendkost inbegrepen)

Te storten op BE10 1030 8612 9604

met vermelding lid/steunend lid/erelid

Je kan ook makkelijk en veilig met jouw bank app betalen

            LID 
      STEUNEND LID         ERELID

Steun uit sympathie (zonder jaarboek)

Categorieën
Uncategorized

ARTIKELS JAARBOEKEN TEN BOOME

Categorieën
Uncategorized

Het wondermiddel van de negentiende eeuw

Financiële tekorten in de zorgsector, overvolle ziekenhuizen, overwerkte huisartsen. De hedendaagse kranten staan vol van die berichten. Vroeger hoorde men niets van dit alles. Werden de mensen vroeger dan niet ziek? Met deze prangende vraag trok ik naar de stadsbibliotheek van Antwerpen, overtuigd dat ik daar het geheim zou ontsluieren. De vreugdekreet die ik slaakte moet bij de andere vorsers in de stadsbibliotheek niet in dank zijn afgenomen. Geen dikke wetenschappelijke turf van een boek maar een advertentie in een Boomse regionale krant van  1867, “De Aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen”,onthulde het mysterie.

“Hartklopping wordt dikwyls niet alleen gevoeld maar ook gehoord;zy verhindert den slaap en veroorzaakt de ergste vrees voor dreigende verstikking. Deze pillen worden bijzonder aanbevolen om die aandoening te verdrijven, omdat zij de zenuwachtigen en zwakken versterken, die veel vatbaarder zijn  voor deze ziekte dan andere personen. Holloway’s pillen verbeteren zoo zeer de spijsvertering, vermeerderen zoo zeer de werking der lever en geven zooveel werkzaamheid aan de ingewanden, dat duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid verdwijnen zoodra de hartklopping vermindert, en de lijder ondervindt dadelijk de onbeschijflijkste verlichting van benauwdheid. Holloway’s pillen vormen de best genezende purgeermiddelen in alle gevallen van herstelling van koortsen, ontstekingen, zenuwpijnen en alle langdurige ziekten, die het bloed en de hersenen hebben verarmd.”

Het volledige gamma van ziekten waar het wondermiddel een oplossing voor bood was zowaar nog indrukwekkender en omvatte nagenoeg alle ziekten die in 1867 konden opgelopen worden: “De pillen van Holloway zijn de best bekende geneesmiddelen voor de volgende ziekten”:

Aamborstigheid
Gal(galziekten)
Zinkingen
Buikpijn
Tering
Stuipen
Verzwakking
Bloedgang
Koningszeer of kliergezwellen
Vallende ziekten
Roos
Zwakte van allen aard
Ziekten der vrouwen eigen
Koortsen
Leverziekten
Keelpijn en keelaandoeningen
Jicht
Aambeijen
Waterzucht
Slechte spijsvertering
Ontstekingen
Ziekten der ingewanden
Ongeregelde maandstonden
Geelzucht
Lendensmert(Lumbago)
Schele hoofdpijn
Verstopping
Benauwdheid op de borst
Hartkloppingen
Huidziekten
Longtering
Steen of graveel
Puisten
Waterverstopping
Vliegende jicht
Verkoudheid
Siphilis
Kramp
Bijkomende ziekte aandoeningen
Vlekken en uitwassen
Hoofdpijn
Tic douloureux
Hoest
Etterzweren
Etterbuilen
Venerische ziekten
Pijn in den buik
Wormen

Alvorens nu in allerijl naar de apotheker te snellen is het misschien goed te weten dat er in 1878 de eerste waarschuwingen verschenen over de wonderpillen. In een boekje over kwakzalverij uit dat jaar staat: ”Zijn pillen en zalf zijn bijna even verspreid als de jenever, en doen misschien maar weinig minder kwaad”. Het wondermiddel is  vandaag dus niet meer verkrijgbaar. De pillen hadden de goede man zeker geen windeieren gelegd. Wat in zijn  voordeel pleit is dat hij een aanzienlijk deel van zijn winst heeft besteed ten dienste van de gemeenschap. Hij stichtte o.a. “The Royal University of London”, die vandaag nog steeds bestaat en “The Holloway sanatorium”, voor zwakzinnigen. Het gebouw bestaat nog steeds maar wordt enkel nog gebruikt als opnamelocatie voor films.

Thomas Holloway       ° 1800 +1883           

Bronnen: Stadsarchief Antwerpen:  http://stadsarchief.antwerpen.be/
Vassar encyclopedia: http://vcencyclopedia.vassar.edu/index.php/

Marc Verlinden

Categorieën
Uncategorized

Ten Boome wenst jou fijne feestdagen!

Op zaterdag 24 & 31 december zijn we gesloten.

Vanaf zaterdag 7 januari 2017 is iedereen opnieuw welkom (10.00 tot 13.00 uur)

Fijne feestdagen!

 

Categorieën
Uncategorized

Orgel Sint-Bernard familie Claes

 

Ten Boome ontving van Andy Janssens een langspeelplaat met liedjes van het Sint-Bernard orgel van de familie Claes uit Boom, waarvoor dank! Om zeker te zijn dat er niets verloren gaat van deze uniek langspeelplaat werd ze door Ten Boome gedigitaliseerd. Voor de liefhebbers alvast een mix van enkele nummertjes. Dat de ‘orgel genen’ nog steeds in de familie zitten bewees onlangs Johnny Claes die Belgisch Kampioen orgeldraaien werd.

2016-09-10-09-42-21

Categorieën
Uncategorized

Oorlogsliefde, een terugblik

Zaterdag 3 september bracht het ‘Uitgelezen Gezelschap’ het stuk ‘Oorlogsliefde’ dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.
De vertelkunst van Roland Bergeys en Leentje De Coninck , aangevuld met de prachtige zang en accordeon muziek van Kris De Munck deden je het pakkend verhaal van Emiel, Jozef en Katja, haast zelf beleven. Een oud verhaal over vluchtelingen en liefde, dat helaas ook zeer actueel is…. Fotograaf Jo de Groote bezorgde ons een reeks prachtige foto’s die we jullie niet willen onthouden.

Fotograaf Jo de Groote
Roland Bergeys
Fotograaf Jo de Groote
Leentje De Coninck
Fotograaf Jo de Groote
Kris De Munck
Fotograaf Jo de Groote
Leentje De Coninck
Fotograaf Jo de Groote
Roland Bergeys & Leentje De Coninck 

 

Fotograaf Jo de Groote
Kris De Munck
Fotograaf Jo de Groote
Roland Bergeys
Categorieën
Uncategorized

Archiefsprokkels: Groenten en Fruit, Inmaken en Bewaren

In juli 1942 werd door de Boerinnenbond Leuven het boekje ‘Groenten en Fruit, Inmaken en Bewaren’ uitgegeven met tal van tips die voor de meesten onder ons al lang niet meer bekend zijn. In die periode van schaarste was het een must levensmiddelen zo lang mogelijk te kunnen bewaren.  Sinds de intrede van de ijskast en diepvriezer is deze kennis al lang overbodig. Wie zich toch even wil verdiepen in de bewaringsmethoden van weleer kan het boekje komen inkijken bij Ten Boome. We geven alvast enkele nuttige tips in originele spelling mee!

Het volledige boekje zal in het volgend jaarboek worden gepubliceerd

Rauwe tomaten in hun geheel in pekel

Het voorbereiden en afdekken van de potten gebeurt zooals voor groenten in zout.

Bereiding van pekel: 1 kg. zout nemen op 8 liter water, laten koken, afkoelen en afgieten, zoodat het bezinksel achterblijft.

Een stevige soort , goed rijpe, maar geen overrijpe tomaten nemen; de steeltjes moeten aan de tomaten blijven. Voorzichtig met zuiver linnen afwrijven, in een pot schikken, overgieten met pekel  tot ze goed ondergedompeld zijn. Een doorboord plankje met gewicht boven de tomaten plaatsen om ze onder te houden.

Wie over een frissche bewaarplaats beschikt, kan zelfs tomaten bewaren in zuiver gekookt regenwater zonder zout


Rabarberconfituur met weinig suiker

1 kg. rabarber in stukken gesneden vermengen met 300 gr. suiker, 24 uur laten staan, lang laten stoven, 1 gr. salicylzuur1 bijvoegen. Wanneer men bij de rabarber de helft stekelbessen voegt, stijft de confituur veel beter.

Hoe het rabarberblad toch benuttigen

Het rabarberblad is noch voor mensch- noch voor dierenvoeding geschikt. Het al te groot gehalte aan oxaalzuur (klaverzuur) leidt tot ernstige ziekten. Maar uit dit teveel voor de voeding kunnen we nut trekken voor het gebruik in het huishouden.

  1. Veel gebruikte aluminiumketels, die van binnen zwart zijn, doen wij vol water waarin 2 tot 3 rabarberbladeren. Na eenige tijd koken is de ketel zonder moeite helder en zuiver.
  2. Het vervelende aanzetten van ketelsteen in mooren en waterketels, wordt opgelost bij het uitkoken met rabarberbladeren, evengoed als met azijn.
  3. Ook voor het reinigen van vuile handen is rabarber goed. Het zuur lost de moeilijk weg te krijgen verfvlekken-die bij het schilderen onvermijdelijk zijn-op. Ook vuile handen bekomen door groetenschoonmaak of tuinarbeid, maakt men proper door ze af te wrijven met een tot een bolletje gerold rabarberblad.
  4. Als omhulsel dient het groote blad voor het verpakken van bessen en ooft. Groenten en fruit blijven langer versch wanneer men in de korven een rabarberblad op den bodem en tegen de kanten legt.
  5. In den hof kan men ze ook best aanwenden voor het beschaduwen van jonge plantjes in de heete zonnedagen. Groenten en bloemen kan men er best mee dekken.

Confituur van rabarber met wortelen

Vroeger maakten we confituur van rabarber met abrikozen. Wortelen geven ongeveer denzelfden smaak en maken de rabarber zoet.

1 kg. worteltjes-1kg. rabarber-1/2 kg. suiker
Worteltjes raspen, met weinig water koken, doorsteken, rabarber in stukken van 1 1/2 cm. bijvoegen.

1/2 kg. suiker langzaam 1 1/2 à 2u. laten koken tot het dik genoeg is. Men mag ook de worteltjes in dunne schijven van eerst af samen met de rabarber op het vuur zetten.


Stekelbessen

Rauw-  De stekelbessen wasschen, in zeer zuivere flesschen doen, afgekoeld gekookt water overgieten, omgekeerd bewaren. Ofwel rauw goed wrijven op een zuiveren handdoek, in zuivere flesschen doen en omgekeerd bewaren.  Men kan ze ook in een Keulsch potje bewaren, mits er laag om laag wat suiker tusschen te strooien. Afgesloten houden van de lucht.

stoel


Eieren in papier gewikkeld

De ondervinding van het laatste jaar heeft ons geleerd dat goed versche eieren in papier gewikkeld één jaar kunnen bewaren, indien men ze regelmatig iedere week keert. Men zet daarom de eieren in een doos en draait de doos iedere week eens om. De eieren moeten natuurlijk in een frissche plaats bewaard worden.

Categorieën
Uncategorized

Laatste Facebook berichten

Categorieën
Uncategorized

De pastorij, stille getuige van de Boerenkrijg

Als een gebouw kon vertellen dan zou het verhaal van de pastorij ongetwijfeld een bestseller geworden zijn.  Het gebouw werd in 1764 opgericht en is dus zo maar even 85 jaar ouder dan de Onze-Lieve-Vrouw & Sint-Rochus kerk op de Grote Markt.  Tijdens de Boerenkrijg werd de pastorij  door de Fransen als gevangenis ingericht. De strijd beperkte zich niet enkel tot het land maar werd ook op het water en op de Rupel tussen grote oorlogsschepen uitgevochten. Op de zolder van de pastorij vinden we vandaag hiervan nog het bewijs. Wat op het eerste gezicht enkele ‘krassen’ in een deur waren bleek bij nader toezien een oorlogsschip te zijn met achteraan het schip een reddingssloep. Wie het schip in  de deur kerfde zullen we wel nooit weten maar mogelijk was dit het werk van een gevangene.  Een stille getuige van een woelige strijd die in onze gewesten meer dan 215 jaar geleden werd uitgevochten!