Categorieën
Burgemeester

Jeroen Baert

Burgemeester van 2013-

Voorganger: Patrick Marnef

Overzicht alle burgemeesters

Vlaams-Nationalist
°Reet 10 juli 1967

Baert doorliep zijn secundair onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouw Instituut (OLVI) te Boom. Vervolgens studeerde hij Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Sinds 1992 is hij actief als advocaat.

Hij kwam de eerste maal op bij de lokale verkiezingen van 2000 voor de CVP / CD&V te Boom en werd onmiddellijk verkozen. Van 2001 tot 2006 was hij schepen. In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2006 besliste hij na onenigheid over de lijstvorming om geen kandidaat te zijn voor de CD&V. Samen met schepen Leo De Saeger kwam hij op met de scheurlijst Baert & De Saeger en werd hij uit de CD&V gezet. De kieslijst kreeg 6,58% van de stemmen, goed voor één mandaat dat naar lijsttrekker De Saeger ging. Baert kreeg 295 voorkeursstemmen en werd eerste opvolger. In april 2010 volgde hij De Saeger op als gemeenteraadslid. In augustus 2011 maakte hij zijn overstap naar de N-VA bekend. Bij de lokale verkiezingen van 2012 was hij lijsttrekker voor deze partij. Hij behaalde 1.595 voorkeurstemmen. Sinds 2013 is hij burgemeester in deze gemeente, alwaar hij een coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V leidt.

In april van zijn eerste ambtsjaar als burgemeester kwam hij in het nieuws met een omstreden gemeentelijke verordening rond een verbod op religieuze symbolen voor gemeenteraadsleden. De nationale N-VA-partijtop distantieerde zich van het voorstel. Zo stelde N-VA-woordvoerder Joachim Pohlman dat de betreffende gemeentelijke verordening vermoedelijk het redelijkheids- en  proportionaliteitsprincipe schond. Geert Bourgeois (eveneens N-VA) vulde daarop aan dat hij zich vanuit zijn hoedanigheid als minister van integratie er tegen verzette. Ten slotte kwam er ook vanuit coalitiepartner CD&V en oppositiepartij Boom Eén kritiek op de gemeentelijke verordening. Zo werd er gewezen op het feit dat deze niet juridisch afdwingbaar is en werd er klacht ingediend bij de Antwerpse provincieraad. Opiniemaker Yves Desmet ging zelfs nog een stap verder en stelde dat de gemeentelijke verordening niet enkel in strijd is met de Grondwet, maar tevens ook met de essentie van de democratie zelf. Uiteindelijk werd het verbod terug ingetrokken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde hij 1596 stemmen en zijn partij de N-VA tien zetels. Baert werd opnieuw burgemeester. Open vld, dat de kiesdrempel niet haalde werd in de coalitie vervangen door Groen.1Wikipedia

 

Categorieën
Burgemeester

Patrick Marnef

Burgemeester van 1995-2012

Voorganger: Etienne De Groot
Opgevolgd door Jeroen Baert
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 15 oktober 1955
X met Jeannine Vinck

Gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1994:
Vijf lijsten werden voorgedragen: SP, CVP, VLD (PVV veranderde van
naam), AGALEV en, voor de eerste maal, Vlaams Blok. Zetelverdeling: SP 8, CVP 7, VLD 4, Vlaams Blok 3 en AGALEV 1. CVP en VLD hadden bij voorbaat een bestuursovereenkomst afgesloten. Ze kwamen echter 1 zetel tekort om de meerderheid te behalen. De onderhandelingen sleepten aan. Uiteindelijk gingen socialisten en katholieken samen, wat ook voordien nooit was gebeurd. Marnef Patrick, socialist, werd burgemeester.1Groeten uit Boom, A. Vinck

Marnef doorliep zijn secundaire school aan het Koninklijk Atheneum van Boom. Vervolgens studeerde hij Toegepaste Economische Wetenschappen aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA), waar hij in 1977 afstudeerde. Vervolgens was hij twaalf jaar directeur van een ziekenhuis en sinds 1990 directeur bij de Algemene Centrale van het ABVV.

In 1995 werd Marnef burgemeester van Boom, een mandaat dat hij uitoefende tot 2012. In 1995 leidde hij een coalitie tussen SP en CVP. Die werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 verdergezet. In 2006 kwam hij niet met een SP.A-lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar met de beweging Boom één. Sinds 2007 stond hij aan het hoofd van een coalitie Boom Eén, CVP / CD&V en VLD / Open Vld.2Wikipedia

Sinds april 2016 is hij opnieuw directeur bij de Algemene Centrale van het ABVV. Hij is vandaag nog steeds gemeenteraadslid en draagt de titel ere-burgemeester.

 

Categorieën
Burgemeester

Etienne De Groot

Burgemeester van 1985-1995

Voorganger: Gerard De Fré 
Opgevolgd door Patrick Marnef
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Antwerpen 17 februari 1948

Tijdens de legislatuur 1977-1982 had Etienne De Groot, een ambitievolle PVV-jongere, zich in de schaduw van De Fré op het politieke voorplan gewerkt. Hij was niet de eerste de beste. Naast zijn doctoraat in de geneeskunde, verwierf hij aan de Vrije Universiteit Brussel een licentie in de rechten. De geneesheer-jurist werd in 1981 -op 33-jarige leeftijd – ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur van de PVV en volksvertegenwoordiger. Hij stichtte een afdeling van PVV- jongeren en omringde zich met een culturele fanclub. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 1982 had hij een belangrijk aandeel in de 5% winst die de liberalen boekten. Hij stond eerste op de lijst voor de uittredende burgemeester De Fré.

Bij de socialisten was de Gensterfractie -met oirbare en niet-oirbare middelen- gecounterd door de machthebbers en door een alternatieve BSP-groep. Haar ontgoocheling  was groot. Sommige Gensterianen waren bitter gestemd en speelden met de gedachte op te komen met een aparte rood-groene lijst. Zover kwam het niet. Het was wel de aanleiding tot het ontstaan van de eerste groene lijst GRAS (Groene Alternatieve Stem), die 9% van de stemmen behaalde. GRAS greep nipt naast een tweede zitje in de gemeenteraad.

Van bij het begin accordeerde het niet tussen de SP en de nieuwe burgemeester. De reden daarvan was, dat de socialistische schepenen weigerden de nieuwe burgemeester te vieren op dezelfde wijze zoals het vroeger met zijn voorgangers was gebeurd. De “erbarmelijke toestand van de gemeentelijke financiën “was de drogreden. Ik was er vrij vlug van overtuigd dat de volgende bestuursmeerderheid een andere samenstelling zou kennen. Na de verkiezing van 9 oktober 1988 vormde de winnende PVV een bestuursmeerderheid met de CVP.

Na tweeënzestig jaar afwezigheid maakten katholieken opnieuw deel uit van het schepencollege. De SP werd naar de oppositie verwezen. Agalev, – de afdeling Boom was juist voor de verkiezingen gesticht (inlichting B.Goos)- behaalde geen enkele zetel, ondanks 6,26% der stemmen. De tandem De Groot – Vanderborght liep gesmeerd. Zelfs zodanig dat, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, een voorakkoord -met geldelijke waarborgen- werd afgesloten. Indien de verkiezingsuitslag het toeliet, zou de coalitie VLD-CVP verder worden gezet. Toen de nieuwe zetelverdeling werd bekendgemaakt, bleek dat de twee partijen samen één zetel te weinig hadden behaald om het voorakkoord te concretiseren. De zoektocht naar een derde coalitiepartner begon. De rechtse partij lid Vlaams Blok, die voor het eerst in de gemeenteraad verscheen, werd door de democratische partijen geïsoleerd in een cordon sanitaire.

Agalev en SP gingen met een gezamenlijk programma naar de onderhandelingstafel. Voorbarig werd De Groot door een minderheid voorgedragen als burgemeester. Na maandenlange onderhandelingen en na interventie van hogere partij instanties, kwam plots een coalitie SP-CVP tot stand. De socialist Patrick Marnef werd de nieuwe Boomse burgemeester (KB van 24 februari 1995).1Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck

 

Categorieën
Burgemeester

Gerard De Fré

Burgemeester van 1977-1985

Voorganger: Marcel Van Bulck
Opgevolgd door Etienne De Groot
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 26 november 1909
X met Maria Lowieza Guilmin
+Boom 8 mei 19981begraven op 15 mei 1998 om 15u. (bron: begraafregister gemeente Boom)
Zoon van Karel Augustijn en Mathilda Lowieza Guilmin

Gerard Defré, geboren in 1909, is blauwer dan de blauwe klei uit onze geboortestreek. Zijn blauw helt meer naar het koningsblauw van het Boomse gemeentewapen en van zijn geliefkoosde Boom Football Club. Nochtans is hij geen aanhanger van het Blauwe Kruis, volgens Van Dale, “het teken van de geheelonthouders”. Op tijd en stond begeeft hij zich naar “het kot”, gelegen tussen wijlen “’t zwaregankske”en “den boulevard”. Daar zet hij de traditie, die zijn vader heeft ingevoerd, voort, door samen met vrienden een stevige pint te drinken en dit niet alleen op blauwe maandagen. Ook op beroepsgebied trad hij in de sporen van zijn vader en volgde hem op als aannemer-schrijnwerker.

Opgegroeid in een blauw milieu, was hij reeds in zijn jonge jaren actief in de liberale beweging: in de jeugd, bij Arbeid Adelt (toen die toneelkring een hoogtepunt beleefde met Gust Hadermann, Nieke De Laet en Edgard Peere), in de Koninklijke Turnkring, in het Naschools Werk Vanderpoorten, in het Willemsfonds, in de liberale ziekenbond “Help u Zelve”, waar zijn grootvader medestichter van was, in de samenwerkende maatschappij Volkswil, die het partijlokaal “Palace” beheert, en vanzelfsprekend, in het partijbestuur. Echte politieke ambities koesterde hij niet. Toen Frans Holsters, die meer dan een kwart eeuw de blauwe vaandeldrager was geweest, overleed, zocht men echter met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1964, naar een nieuwe kopman. De 56-jarige Gerard Defré aanvaardde uit partijtrouw de ondankbare taak. Ondankbaar, omdat de liberalen theoretisch geen kans maakten om een verkozene te verwerven. Het viel anders uit, want de liberale partij won bijna 5% stemmen bij en Gerard Defré werd gemeenteraadslid. Op slag werd de sfeer vrolijker in de gemeenteraad, althans, na de zittingen. Gerard, een bariton, zong operetteliederen en volksliedjes, waaronder het Boomse “vaderlands” lied over de “Hondefretters”. Op smakelijke wijze debiteerde hij moppen aan de lopende band, daarin subliem bijgestaan door zijn echtgenote Louisa, die als klankbord diende. Met de verkiezingen van 1970 consolideerde Defré zijn zetel en toen in 1976 de socialistische meerderheid werd verbroken, zat hij, als enige vertegenwoordiger van de P.V.V., op de begeerde “politieke wip”. Hij vormde een coalitie met de socialisten en verwierf vrij gemakkelijk de burgemeestersjerp.

Als burgemeester bleef Gerard Defré zichzelf: eenvoudig, sympathiek en joviaal. Hij beschikte over de gave van zelfkennis en kende daardoor zijn grenzen. Het tekort aan theoretische onderlegdheid ving hij handig op door de inschakeling van zijn ambtenaren.

Niet zelden kwam hij, vergezeld van een inwoner, die om bijstand had verzocht, uit zijn kabinet naar de burelen. Kameraadschappelijk sloeg hij zijn arm om de schouder van de ambtenaar, noemde hem bij zijn voornaam, en zei bijvoorbeeld: “Madame is al maanden weduwe. Ze heeft nog steeds geen pensioen genoten. Wilt ge eens nagaan hoe dat komt?”, en zonder een antwoord af te wachten, richtte hij zich dan tot de dame en zei, een stoel bij het bureau aanwijzend: “zet u hier maar neer, madame, meneer zal zijn best doen om uw probleem op te lossen. Dag madame”. Met een hartelijke handdruk en met een “dank u wel, mijnheer de burgemeester” vanwege “madame” begaf hij zich dan terug naar zijn kabinet.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 had Gerard Defré de leeftijdsgrens overschreden om nog kandidaat te kunnen zijn. Om opportunistische redenen behield de P.V.V. hem als lijsttrekker. Met de “coming-man”Dr. Etienne De Groot werd een “deal” gesloten. Halfweg de legislatuur zou Defré het burgemeesterschap overlaten aan De Groot. Toen 1986 aanbrak en de 75-jarige Defré volgens het akkoord, een einde diende te stellen aan zijn politieke loopbaan, viel hem dat zwaar. Verbeten klampte hij zich vast aan zijn burgemeestersjerp en werd daarin gesteund door de clan De Wachter-Guilmin. Er vielen harde woorden in de “Palace”, maar uiteindelijk legde Defré zijn ambt neer. Als hoogtepunten van zijn beleid stipt Defré twee gebeurtenissen aan: de opening van de Rupeltunnel door zijn partijgenoot minister K. Poma en de ontvangst van prins Karel van Vlaanderen, de vroegere prins-regent, tijdens de opening van het gemeentelijk museum. Want benevens liberaal, is Gerard Defré een monarchist en belgicist. Niet voor niets werd de schouw van het “kot” in de Belgische driekleur geschilderd.

De twaalfde burgervader kreeg geen straat of plein naar hem vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

Marcel Van Bulck

Burgemeester van 1971-1977

Voorganger: Isidoor Vinck
Opgevolgd door Gerard De Fré
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 23 maart 1915
X met Elisabeth De Voecht
+Boom 12 maart 1996
Zoon van Karel Lodewijk en Anna Maria Braeckmans

Op 5 maart 1971 benoemde de koning Marcel Van Bulck tot burgemeester van de gemeente Boom. Hij was alhier geboren op 23 maart 1915 en had als toenaam “Marcel van de socialist”, omdat hij afstamde van Frans Braeckmans, één van de pioniers van de Belgische Werkliedenpartij. Marcel Van Bulck begon zijn beroepsloopbaan op 13-jarige leeftijd als afdrager op de steenbakkerij van Lamot. Later werd hij nagelhitter op de scheepstimmerwerf van Stocker en was actief in de syndicale jeugd. De jonge Marcel werd door Jos Van Cleemput, voor 1940 vakbondssecretaris van de metaalbewerkers van het Belgisch Vakverbond, aangeworven als bediende. Dra promoveerde hij tot gewestelijk propagandist en specialiseerde zich in het arbeidsrecht. In 1952 werd hij als gemeenteraadslid gekozen, in 1964 veroverde hij een schepenzetel en klom vrij vlug op tot burgervader. Hij zou deze functie slechts zes jaar uitoefenen, want toen in 1976 de B.S.P. haar meerderheid verloor en een coalitie vormde met de P.V.V., werd de liberaal Defré burgemeester en Van Bulck opnieuw schepen. Tijdens zijn korte ambtsperiode overtuigde hij de gemeenteraad ervan om in onze gemeente een recreatiegebied te vestigen. De steenbakkerijen Van Herck en Verstrepen hadden hun activiteiten gestaakt en de putten waren een gegeerde prooi voor de stortbarons. Het gemeentebestuur kocht van Van Herck 10 ha 75 a 30 ca putten voor 7.019.325 fr. (65,28 fr. per m2), plus 14 krotwoningen voor een gezamenlijke prijs van 1.654.675 fr. De putten van Verstrepen hadden een oppervlakte van 12 ha 12 a 99 ca en werden aangeschaft voor 8.578.210 fr. (70,72 fr. per m2), plus 15 krotwoningen voor 1.203.950 fr. Het gemeentebestuur besteedde aldus 18.456.160 fr. aan de verwerving van de gronden en de te slopen krotwoningen. De werkzaamheden aan het recreatiegebied konden beginnen.

De elfde burgervader kreeg geen straat of plein naar hem vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

Isidoor Vinck

Burgemeester van 1967-1970

Voorganger: Jozef Van Cleemput
Opgevolgd door Marcel Van Bulck
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 3 mei 1907
X met Joanna De Keuster
+Boom 12 december 1970
Zoon van Jan Balthazar en Maria Regina De Meester

Als vervanger van Van Cleemput werd Pieter Isidoor Vinck, met een besluit van 20 juni 1967 door de koning benoemd tot burgemeester van de gemeente Boom. Isidoor Vinck was een ver familielid van geschiedschrijver Alex Vinck , een neef van zijn vader. Elk jaar omstreeks nieuwjaar kwam hij bij Alex Vinck thuis in de Brandstraat samen met zijn broers Jef en Julien zijn wensen overbrengen aan nonkel Sander en tant Marie (Mie de saai), de grootouders van Alex bij wie zij inwoonden. Als kind keek hij uit naar dit gelegenheidsbezoek, want telkens werd het een gezellige boel met “nonkel Sander” en “den Door” als animators. De ene kwinkslag volgde op de andere, het uitbundig gelach werd slechts onderbroken om “de keel te smeren” en bij het afscheid klonk steeds dezelfde belofte “tot volgend jaar”. Later ontmoette Alex “den Door” in de socialistische beweging. Hij behoorde tot een stel van intieme vrienden, die hij met “zoneke” aansprak. Isidoor Vinck was een punctuele, hardwerkende intellectueel. Als socialist in hart en nieren kwam hij waar dan ook uit voor zijn overtuiging, die hij met een innige gloed verkondigde. Zijn oprechtheid was legendarisch. Een woord van “den Door” was een woord. Hij was actief op de verschillende fronten van de socialistische arbeidersbeweging en oefende het beroep uit van vakbondssecretaris bij de Algemene Centrale van het A.B.V.V., waar hij veel achting genoot. Van dit vertrouwen maakte Vinck, die ook beheerder was van de samenwerkende maatschappij “Feestpaleis”, die het volkshuis uitbaatte, gebruik om het hoofdbestuur van de Algemene Centrale te overtuigen vele miljoenen te investeren om het oude partijlokaal in de Colonel Silvertopstraat te vervangen door een nieuw gebouw, de huidige “Germinal”(nu terug Feestpaleis)

Sinds 1938 zetelde hij in de gemeenteraad en werd in 1947 schepen verkozen om twintig jaar later, zoals gezegd, burgemeester te worden. Hij leed toen al aan een kwaal die veel van zijn energie opslorpte. Burgemeester Vinck was de echte “Door” niet meer. Het dynamisme was weg, de fut was er uit. Op 12 december 19701In het boek ‘Boom 1960-1980’ van Alex Vinck staat foutief de maand november vermeld. Isidoor Vinck werd op 16 december om 15u. begraven (bron: begraafregister gemeente Boom) overleed hij. Op de rouwzitting in de gemeenteraad werd door de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen hulde gebracht aan de overledene. Marcel Leens, die namens de C.V.P. sprak en die met Isidoor Vinck meermaals in de clinch had gelegen – hun politieke mening lag o zo ver uiteen – verwoordde naar waarheid de nagedachtenis als volgt: “Ik heb hem steeds gekend als een eerlijk politieker, die vrank en vrij voor zijn gedachten uitkwam, maar steeds open oog had voor de overtuiging en de mening van anderen of die mening ook eerbiedigde” (Aankondiger van Boom, 19/12/1970).2Boom 1960-1980, A. Vinck

De tiende burgervader kreeg geen straat of plein naar hem vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

Jozef Van Cleemput

Burgemeester van 1947-1967

Voorganger: Lucien Van Reeth
Opgevolgd door Isidoor Vinck
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Temse 7 augustus 1903
X met Florentina Jacquelina Kin
+Spa 5 april 1967
Zoon van Petrus Augustien en Maria Clothilde De Leenheer

Jos Van Cleemput werd tot burgemeester benoemd bij regentsbesluit van 2 januari 1947. Onder de leiding van de charismatische Van Cleemput was de heerschappij van de BSP de volgende jaren niet meer te stuiten. Zowel met de verkiezingen van 1952, 1958, 1964 en 1970 was ze ongenaakbaar.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd te Londen, door de regering in ballingschap, de basis gelegd voor een economische samenwerking tussen de landen België, Nederland en Luxemburg. Het idee werd in 1947 door de drie parlementen aanvaard, zodat in 1948 een douaneovereenkomst tot stand kwam. Ze werd Benelux genoemd. Op verzoek van de gouverneur van de provincie Antwerpen werd op 25 mei 1948 een Plaatselijk Comité Boom opgericht met als doel de internationale verbondenheid, ontstaan op hogere vlakken, door te trekken naar de bevolking. De Boomse burgemeester Jos Van Cleemput was een voorstander van internationale samenwerking. Onder zijn impuls werden contacten gelegd met onze buurlanden en kwam het tot een verbroedering tussen Zwolle (Nederland), Esch-sur-Alzette (Groothertogdom Luxemburg) en onze gemeente. Tussen deze drie zustersteden ontstonden vriendschapsbanden met wederzijdse bezoeken. Na de dood van burgemeester Van Cleemput in 1967 verwaterden de vriendschapsbanden. In de jaren zeventig behoorden de zustersteden in de praktijk tot het verleden.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1946 werden voor Van Cleemput en zijn partij, de B.S.P., een groot succes, want ze behaalden de absolute meerderheid. Hij werd burgemeester en bleef dit tot zijn dood. Intussen werd hij in 1954 volksvertegenwoordiger en vond in zijn partijgenoot August Wyn, burgemeester van Niel en senator, een geschikte partner om samen te ijveren voor de reconversie van de Rupelstreek. In 1965 werd Van Cleemput gecoöpteerd senator. Paul Struye, voorzitter van de Hoge Vergadering, bracht op 18 april 1967 in openbare vergadering een rouwhulde als volgt: “Hij gaf blijk van een
minzaam karakter en een inschikkelijkheid waarvoor niemand ongevoelig kon blijven. In de jeugdbeweging had hij verdraagzaamheid leren beoefenen. Van deze verdraagzaamheid heeft hij in zijn burgemeesterschap steeds blijk gegeven. Hij was van den beginne af de burgemeester van al zijn stadsgenoten, enkel en alleen bezorgd om het algemeen welzijn. Met een weergaloze werkkracht en een bewonderenswaardige zin voor rechtvaardigheid en sociale bevordering, heeft hij onverpoosd en onversaagd geijverd om de arbeidersklasse uit de ellende te verheffen tot een welstand waarvan de eerste voorvechters niet durfden dromen en ook om de onpartijdige burgemeester te worden van alle Bomenaren”.

De uitvaart van burgemeester-senator Jozef Van Cleemput werd een massale gebeurtenis. Gedurende twee volle uren defileerden duizenden vrienden uit alle politieke partijen voorbij de lijkbaar, die was opgesteld in de trouwzaal van het gemeentehuis. “Iedereen voelde aan, dat een groot en verdienstelijk weldoener van de stad Boom was heengegaan”, besloot senaatsvoorzitter Struye.1Boom 1940-1960, A. Vinck

Als eerbetoon werd voor de negende burgervader het Jozef Van Cleemputplein naar hem vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

Lucien Van Reeth

Burgemeester van 1945-1946

Voorganger: Frans Holsters
Opgevolgd door Jozef Van Cleemput
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 20 november 1897
X met Gabriëlla Aloïsa Maria Adriana Somers
+Boom 8 juni 1976
Zoon van Julius Lodewijk en Rozalia Leonia Maes

Bij R.B. van 3 augustus 1945 werd Lucien Van Reeth benoemd tot burgemeester van de gemeente Boom. Lucien Van Reeth, woonde in de Blauwstraat 21. Hij had een vriendelijke, voorkomende persoonlijkheid en was in het geheel niet op zijn plaats in de jungle van de politieke wereld. Beroepshalve was hij beheerder van de Compagnie Industrielle du Rupel (C.I.R.), een steenbakkerij die gevestigd was in de Hoek.1Boom 1940-1960, A. Vinck

Gemeenteraadsverkiezing van 24 november 1946:
Er boden zich vier partijen aan, de drie traditionele en de communistische partij. De socialisten heroverden de absolute meerderheid. Zetelverdeling: socialisten: 8, katholieken 7. Liberalen en communisten behaalden geen zetel. De Belgische Socialistische Partij (BSP) veroverde opnieuw de absolute meerderheid Van Cleemput Jozef, socialist, werd burgemeester.2Groeten uit Boom, A. Vinck

De achtste burgervader kreeg geen straat of plein dat naar hem werd vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

Frans Holsters

Burgemeester van 1939-1945

Voorganger: Frans De Schutter
Opgevolgd door Lucien Van Reeth
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 8 januari 1889
X Boom op 24 december 1913 met Maria Andreas Odilia De Wit
+Boom 25 november 1975
Zoon van Hendrik Lodewijk en Anna Regina Apers

Gemeenteraadsverkiezing van 16 oktober 1938:
Vier partijen nemen deel: de socialistische (BWP), de liberale, de communistische (voor de eerste maal in de geschiedenis) en een katholieke. De katholieke partij had een voorakkoord gesloten met het “Vlaamsch Nationaal Verbond” (VNV). Eén lid van het VNVstond op de 8ste plaats, een strijdplaats dus. Dit kartel had de naam “Katholiek Vlaamsch Blok”.

Zetelverdeling: 7 socialisten, 7 katholieken en 1 liberaal.
De socialistische meerderheid was gebroken. De enig verkozen liberaal, Holsters Frans, zat op de wip en vormde een bestuursmeerderheid met de meest biedende: de Belgische Werklieden Partij. De socialisten dumpten hun zetelende burgemeester De Schutter Frans voor 3 schepenambten. De aftredende burgemeester was ontstemd en nam prompt ontslag als partijvoorzitter. De liberaal Holsters Frans werd burgemeester.

Wegens de oorlog gingen de verkiezingen van oktober 1944 niet door. De Duitse bezetter schafte in 1942 de gemeenteraad af, schorste of zette de verkozen drie schepenen af en benoemde in hun plaats drie leden van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Burgemeester Holsters Frans werd gedoogd en bleef zetelen. Na de bevrijding op 4 september 1944 hernamen de in 1938 verkozen gemeenteraadsleden en schepenen hun bevoegdheden. In 1945 werd Holsters Frans lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, een ambt dat onverenigbaar was (en is) met dat van burgemeester. Hij nam ontslag en werd als raadslid en burgemeester vervangen door zijn partijgenoot Van Reeth Lucien (1945-1946).1Groeten uit Boom, A. Vinck

Het toeval wilde dat juist op de dag van de bevrijding, 4 september 1944, te 10 u., een vergadering van het schepencollege was gepland met op de dagorde een belangrijk punt : de gemeentebegroting. Alleen burgemeester Holsters en gemeentesecretaris Gombert waren aanwezig. De oorlogsschepenen waren spoorloos. De vergadering ging niet door. De gemeenteraad werd samengeroepen op 27 september 1944 en op deze eerste vergadering na de bevrijding hield burgmeester Holsters een gloedvolle toespraak, waarin hij aan de narigheden van de bezetting herinnerde, hulde bracht aan de oorlogsslachtoffers en besloot met de uitroep : « Leve de Geallieerden, Leve België ! Leve de Koning !» (G.R. 27/9/44).

Burgemeester Frans Holsters werd op 17 september 1944 verkozen tot dienstdoend lid van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen, een functie die onverenigbaar is met het ambt van burgemeester. Hij bleef lid van de gemeenteraad en werd als burgemeester, zoals het wettelijk hoort, vervangen door de 1 ste schepen Van Cleemput. Tegenstanders van Van Cleemput dienden tegen hem een klacht in, omdat hij tijdens de oorlog gewerkt had op de
Boomsche Metaalwerken (Brief 23/9/1944 aan Clerckx, voorzitter Bestendige Deputatie).

Een onderzoek naar de houding van Van Cleemput tijdens de bezetting volgde. Van deze omstandigheden maakte de dienstdoende gouverneur L. Clerckx, een katholiek, misbruik om ter vervanging van Holsters zowel Van Cleemput als de 2de schepen, de socialist Van Grootven, te negeren. Bij besluit van 21 oktober 1944 benoemde hij « Hubert Mampaey, gemeenteraadslid, ten voorlopigen titel als burgemeester der gemeente Boom ». Dit was duidelijk een politiek maneuver, want Hubert Mampaey was een katholiek raadslid en behoorde niet tot de meerderheid, die was samengesteld uit 7 socialisten en 1 liberaal. Op de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken waarom hij niet gewoon
art. 107 van de gemeentewet had toegepast door de volgende schepen tot dd. burgemeester te benoemen, durfde L. Clerckx verklaren dat «geen enkele schepen daartoe geschikt was, omdat ze onbekwaam waren voor de moeilijke taak » (Brief 14/12/1944).

Om te beletten dat met een katholiek aan het hoofd van de gemeente naar de nakende gemeenteraadsverkiezingen zou gegaan worden, nam Frans Holsters ontslag als raadslid en werd hij in de gemeenteraad opgevolgd door zijn partijgenoot, de liberaal Lucien Van Reeth, die onmiddellijk door de meerderheid werd voorgedragen als burgemeester. Intussen was « de zaak Van Cleemput » geclasseerd. Een logische beslissing ten opzichte van een persoon die door de Duitse bezetter uit zijn functies van schepen en vakbondssecretaris was ontzet geworden. Bij R.B. van 3 augustus 1945 werd Lucien Van Reeth benoemd tot burgemeester van de gemeente Boom.2Boom 1940-1960, A. Vinck

De zevende burgervader kreeg helaas geen straat of plein dat naar hem werd vernoemd.

Categorieën
Burgemeester

August Frans De Schutter

Burgemeester van 1927-1938

Voorganger: Louis Lamot
Opgevolgd door Frans Holsters
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 22 april 1870
X Boom op 22 januari 1898 met Maria Elisabeth Bakelmans (+ 1930)
XX Elsene 5 september 1936 met Maria Julia Ernestina Hubert
+Boom 9 november 1951
Zoon van Pieter en Isabella Rosalia Roelants

Tijdens de bestuursperiode 1922-1926 voerden de socialisten een stevige oppositie. Bij de katholieken ontpopte zich een competente leider in de persoon van Benjamin Haesaerts. De liberale partij splitste zich in een democratische vleugel (met zetel in de “Palace”) en een aristocratische (met zetel in “Hotel de Scheepvaart”). Ze gunden mekaar het licht in de ogen niet. Met de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1926 verschenen zowel de Liberale Volksbond als de Liberale Associatie voor de kiezer, met het nefaste gevolg dat ze beide uit de boot vielen.

De BWP behaalde met 8 zetels de volstrekte meerderheid en verwees de katholieke partij, die was opgekomen onder de benaming Katholieke Unie, met 7 zetels naar de oppositie en dat was al 36 jaar geleden. Frans De Schutter werd door zijn partijgenoten voorgedragen
als burgemeester en benoemd bij koninklijk besluit van 28 december 1926. Hij werd door de BWP grootscheeps gehuldigd, met als gastspreker minister Camille Huysmans1Jean Joseph Camille Huysmans (ook Kamiel Huysmans of Camiel Huysmans genoemd (Bilzen, 26 mei 1871 – Antwerpen, 25 februari 1968), geboren als Camiel Hansen, was een Belgisch journalist en socialistisch politicus voor de BWP / BSP. Bron: Wikipedia.

Gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1926:
Vier partijen traden in het strijdperk: de katholieke, de socialistische en 2 liberale. In het liberale huishouden was een meningsverschil ontstaan tussen democraten en de aristocraten. Er kwam een scheuring. De “Volksbond”, in de volksmond “bleke blauwen” genoemd had zijn lokaal in de zaal “Palace”. De “Liberale Associatie”, in de volksmond “donker blauwen” genoemd, huisde in het prestigieuze “Hotel de Scheepvaart”. De liberalen betaalden hun verdeeldheid cash: ze behaalden geen enkele zetel. Het was de eerste maal in de Belgische geschiedenis dat de liberale partij in Boom niet vertegenwoordigd was in de Boomse gemeenteraad! Het was ook de eerste maal dat de Belgische Werklieden Partij (BWP) de absolute meerderheid behaalde.

Zetelverdeling: 8 socialisten, 7 katholieken. De socialist De Schutter Frans werd burgemeester.

Gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1932:
De liberalen waren opnieuw verenigd. De drie traditionele partijen traden in het strijdperk. De socialisten behielden de volstrekte meerderheid. Zetelverdeling 8 socialisten, 6 katholieken en 1 liberaal. De Schutter Frans, socialist, bleef burgemeester.2Groeten uit Boom, A. Vinck

De Frans De Schutterlaan werd genoemd naar de zesde burgervader.