Categorieën
Film Waterhuishouding

RUPELTUNNEL

Terug naar index Films

Op 30 oktober 1971 werd de bouw van de tunnel toegewezen aan de Tijdelijke Vereniging Rupeltunnel voor een bedrag van 1 559 904 308 BEF. De duur van de werken werd oorspronkelijk geraamd op 45 maanden. De eerste spadesteek gebeurde in februari 1972, de eigenlijke werken startten drie maanden later.

Onmiddellijk werd vertraging opgelopen door onvoorziene moeilijkheden. Een zware storm, een dijkbreuk en -vooral- grote zwerfkeien, die zich op 13 m diepte bevonden, waren de oorzaak dat de tunnel niet in 1976, zoals gepland- maar eerst op 24 juni 1982 voor het verkeer werd opengesteld. De film is een realisatie van Framar Rongé (+ 5 augustus 2019).