Categorieën
Film

DEN OOGEN BOOM

Terug naar index jaarjournaal 1996

Op 24 december werd het project ‘Den Oogen Boom’ opgestart. Het project moest de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente bevorderen. Het project was het gevolg van het preventiecontract dat in 1994 werd afgesloten met het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken. Den Oogen Boom dienden 3 lijnen te ontwikkelen: dialoog met de bevolking, informatie naar de bevolking toe en initiatieven met de bevolking.

De originele videofilm maakt deel uit van het jaarjournaal 1996 van het gemeentelijk filmarchief en wordt bewaard bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw.