Categorieën
Burgemeester

August Frans De Schutter

Burgemeester van 1927-1938

Voorganger: Louis Lamot
Opgevolgd door Frans Holsters
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 22 april 1870
X Boom op 22 januari 1898 met Maria Elisabeth Bakelmans (+ 1930)
XX Elsene 5 september 1936 met Maria Julia Ernestina Hubert
+Boom 9 november 1951
Zoon van Pieter en Isabella Rosalia Roelants

Tijdens de bestuursperiode 1922-1926 voerden de socialisten een stevige oppositie. Bij de katholieken ontpopte zich een competente leider in de persoon van Benjamin Haesaerts. De liberale partij splitste zich in een democratische vleugel (met zetel in de “Palace”) en een aristocratische (met zetel in “Hotel de Scheepvaart”). Ze gunden mekaar het licht in de ogen niet. Met de gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1926 verschenen zowel de Liberale Volksbond als de Liberale Associatie voor de kiezer, met het nefaste gevolg dat ze beide uit de boot vielen.

De BWP behaalde met 8 zetels de volstrekte meerderheid en verwees de katholieke partij, die was opgekomen onder de benaming Katholieke Unie, met 7 zetels naar de oppositie en dat was al 36 jaar geleden. Frans De Schutter werd door zijn partijgenoten voorgedragen
als burgemeester en benoemd bij koninklijk besluit van 28 december 1926. Hij werd door de BWP grootscheeps gehuldigd, met als gastspreker minister Camille Huysmans1Jean Joseph Camille Huysmans (ook Kamiel Huysmans of Camiel Huysmans genoemd (Bilzen, 26 mei 1871 – Antwerpen, 25 februari 1968), geboren als Camiel Hansen, was een Belgisch journalist en socialistisch politicus voor de BWP / BSP. Bron: Wikipedia.

Gemeenteraadsverkiezing van 10 oktober 1926:
Vier partijen traden in het strijdperk: de katholieke, de socialistische en 2 liberale. In het liberale huishouden was een meningsverschil ontstaan tussen democraten en de aristocraten. Er kwam een scheuring. De “Volksbond”, in de volksmond “bleke blauwen” genoemd had zijn lokaal in de zaal “Palace”. De “Liberale Associatie”, in de volksmond “donker blauwen” genoemd, huisde in het prestigieuze “Hotel de Scheepvaart”. De liberalen betaalden hun verdeeldheid cash: ze behaalden geen enkele zetel. Het was de eerste maal in de Belgische geschiedenis dat de liberale partij in Boom niet vertegenwoordigd was in de Boomse gemeenteraad! Het was ook de eerste maal dat de Belgische Werklieden Partij (BWP) de absolute meerderheid behaalde.

Zetelverdeling: 8 socialisten, 7 katholieken. De socialist De Schutter Frans werd burgemeester.

Gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1932:
De liberalen waren opnieuw verenigd. De drie traditionele partijen traden in het strijdperk. De socialisten behielden de volstrekte meerderheid. Zetelverdeling 8 socialisten, 6 katholieken en 1 liberaal. De Schutter Frans, socialist, bleef burgemeester.2Groeten uit Boom, A. Vinck

De Frans De Schutterlaan werd genoemd naar de zesde burgervader.