Blommaert Karin

1994- Karin Blommaert bij de voorstelling van haar boek “Nog Steeds Strijdvaardig, 100 jaar ACV Rupelstreek
(Foto: Michel Van Robbroeck)

Geboren te Reet, 2 augustus 1968, opgegroeid te Boom. Sinds huwelijk in 1993 met Paul Schoeters, woonachtig te Mortsel.
Sinds oprichting van Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome in 1989 bestuurslid, daarna secretaris.

Studies:

1986: afgestuurd Hoger Secundair (Latijn Wiskunde) aan de O.-L.-Vrouw Presentatie te Boom
1990: afgestudeerd Licentiaat Moderne Geschiedenis (afdeling Instellingsgeschiedenis Nieuwste Tijd) aan de Katholieke Universiteit Leuven (+ Aggregaat Hoger Secundair Onderwijs) 

1992: afgestudeerd Sociaal Economisch Beleid (VOSEB-opleiding) aan de Universiteit Antwerpen (2 jaar)2001: afgestudeerd Leidinggeven in de sociale sector aan de Katholieke Hogeschool Heverlee (2 jaar)

Beroepsbezigheden:
1990-91: interims in het onderwijs
1991-2000: Educatief medewerker – Nationaal coördinator bij vzw Vokans (opleidingsinstituut voor werkzoekenden)
Sinds 2001: Tijdskrediet voor de opvoeding van de kinderen

  • Het Nationaal Verbond der Christelijke Steen-, Cement-, Ceramiek- en glasbewerkers van België. Ontstaan en ontwikkeling van het christelijk syndicalisme onder de steenbewerkers. 1894-1922
    Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. K.U.Leuven, 1990
  • “Nog steeds strijdvaardig. 100 jaar ACV Rupelstreek” Uitgegeven door: ACV Rupelstreek, 1994

Terug naar index Boomse schrijvers