Categorieën
Artikels jaarboeken Dialect

BOOMS IDIOTICON

het water wast stijgt, komt op
gij ’s en aap drommelse aap
dat beest draagt rap kennis herkent
van God sta me bij geweldig
hij kan er nie aan over (uit) staat versteld
een vreemd moksel maaksel, zonderling persoon
en al dat gelul heel de boel
met veel certefetieten servitudes, komplementen, formaliteiten
veel rond zijn oren hebben veel bezigheid, zorg
iets aan d’hand hebben een tegenvaller

Wendingen

ne ka ves kikvors, een kouwelijk persoon
pekking krijgen slag
hij zit mol, zit los heeft alles verspeeld
op de poef, poefen op krediet, schulden maken
de weg op zeven doen een nutteloze omweg
niets gekort niets gebaat, geholpen
in de mot krijgen een vermoeden krijgen
in de gaten hebben in’t oog houden
in ’t snotje in’t oog houden
op schok (scheut) gaan herbergen aflopen
het sneet lijk zou men zeggen
gans van zijn melk bleek, ontdaan
dan weet ik er alles van ben ik echt benieuwd
lijk’k weet nie hoe zeer
`k ben blij toe daarmee
achter ’t oepper de hooi-opper=heimelijk
grote vaak, dorst(maar ook pis,kak) honger,schrik
nijvenant naar venant, lijk het komt
zij maar zekers verwacht maar
schat ik meen ik, vermoed ik
ei sjenaar ei zo na, het schol weinig
ja, dât tot daar toe, om’t even
gotseingendoe God zegene u! Wens bij het niezen
’t is sint ’t is speciaal erg, ’t is zonde
van doen hebben nodig
van je leven ooit
het zal er spollen gespannen toegaan, daveren

Vergeten we niet dat ons medelid, Mevrouw L.Van Aken in 1993 haar bijdrage tot het dialectenboek nr.2 leverde. Het boek werd uitgegeven door de stichting “Nederlandse dialecten” te Waalre.
U vindt het artikel blz.141 en volgende.