Categorieën
Burgemeester

Carolus Ludovicus Verbeeck

Burgemeester van 1876-1886

Voorganger: Joannes Servatius Tuyaerts
Opgevolgd door Gustaaf Bernard Emiel Van Reeth
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 17 augustus 1840
X Boom op 10 september 1866 met Desideria Regina Mannekens
+Boom 9 mei 1915
Zoon van Petrus Cornelius en Joanna Catharina De Kock

Louis Verbeeck werd geconfronteerd met de hevige schoolstrijd die tussen 1879 en 1884 woedde. De liberale partij was in die periode te Boom oppermachtig. Zij werkte plaatselijk volop mee aan de systematische uitvoering van het nationale liberale partijprogramma dat gericht was op de laïcisering of verburgerlijking van de Staat1“Het nieuwe België – Andere Belgen”, door Marc Platel. De gemeenteraadsverkiezing van 1881 verliep zonder merkbare strijd. Alle liberalen werden verkozen verklaard. Een kentering in de plaatselijke machtsuitoefening deed zich voor, toen enkele ijvervolle katholieken de Kring der Gemeentebelangen stichtten. Ze gaven een plaatselijk tijdschrift Gazet van Boom uit en begonnen met het voeren van een bestendige politieke propaganda. De liberalen reageerden via De Rupelbode, Weekblad voor Boom en Omstreken. Het werd een fanatieke strijd tussen de twee partijen.

De gemeenteraadsverkiezing van 1884, toen voor het eerst het capacitaire stemrecht2Met de wet van 1883 werd “capacitair” stemrecht ingevoerd, dat betekent dat mannen die bepaalde functies met verantwoordelijkheden uitoefenen of die slagen in een verkiezingsexamen ook stemrecht krijgen en op de lijsten mogen staan. Zo zetten kandidaten uit de arbeidersklasse hun eerste stappen in de politiek. Bron: Schaarbeek 1030 werd toegepast, kondigde zich zeer spannend aan. Er waren 843 kiesgerechtigden, waaronder een tweehonderdtal nieuwe bekwaamheidskiezers. In de eerste stemronde werden 4 katholieken en 6 liberalen rechtstreeks verkozen. De liberale voorman oud-burgemeester Tuyaerts werd gewipt. Drie zetels kwamen in ballotage3 ‘herstemming’ of ’tweede stemronde’ (wanneer iemand bij de eerste stemronde niet het vereiste aantal stemmen heeft gehaald). Ze werden alle door de liberalen ingepalmd, zodat de verhouding in de gemeenteraad nu werd: 9 liberalen tegen 4 katholieken. De liberalen noemden hun vier politieke tegenstrevers smalend het kaartspel. Louis Verbeeck diende In 1886 “om reden van zijnen gezondheidstoestand zijn ontslag in als burgemeester4jaarverslag Sch.C. 1886 . Het werd aanvaard bij koninklijk besluit van 5 april 1886. Hij bleef zetelen in de gemeenteraad en werd tot schepen verkozen. Toen kregen de liberalen een koekje van eigen deeg….5Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck

De Louis Verbeeckstraat werd genoemd naar de derde burgervader.