Categorieën
Begraafplaats Erepark

DAES ACHIEL

ACHIEL DAES 

INDEX EREPARK

Achiel Jules Daes °Terhagen 16-7-1923 +Lingen-Ems (D)7-8-1943 (gefusilleerd)

Sectieleider verzetsgroep De Zwarte Hand

Pantoffelmaker, oud-student K.A. Boom
Zoon van Petrus & Maria Amelia Goossens

Herbegraven, samen met Edmond Maes, Bernard Caremans en Corneel Le Begge op het erepark op 7 december 1947.

In de krant ‘Het Volk’ van 8 december 1947 werd een uitgebreid artikel gepubliceerd van de herbegrafenis:

Plechtige teraardebestelling te Boom

Zaterdagavond kwamen te Boom de stoffelijke overblijfselen aan van vier slachtoffers van het nazigeweld tijdens de oorlog. Zij werden opgebaard in een grote rouwkapel, die ingericht was in de burelen van het gemeentehuis. Zondag had de plechtige teraardebestelling onder massale volkstoeloop plaats. Omstreeks 9u. kwamen de gemeentelijke overheden met burgemeester Van Cleemput en dhr. Spillemaeckers, lid der Bestendige Deputatie, ten gemeentehuize, om er de familieleden der overledenen te begroeten. De naaste familieleden vormden de erewacht rond de lijkkisten. 

Te 9.30u begon het defilè der deelnemers. De bevolking, evenals duizenden personen uit alle standen, bracht een laatste groet aan de dierbare afgestorvenen. Tot ruim 10.30u schoof de bewogen menigte aan in stille ingetogenheid. Na de begroeting had de rouwhulde plaats vanwege de gemeentelijke overheden. In roerende woorden bracht dhr. J. Van Cleemput, burgemeester, hulde aan de nagedachtenis van de drie terechtgestelde politieke gevangenen: Edmond Maes, Achiel Daes, Bernard Caremans en de overleden verplicht-weggevoerde Corneel Lebegge. Bloemenkransen werden namens gemeente en provincie neergelegd terwijl de Brabançonne in sourdine1Een sordino of sourdine is een demper waarmee het volume van de klank van een strijkinstrument minder luid gemaakt kan worden uitgevoerd werd.  

Te 11u. kwam de geestelijke overheid de lijken afhalen. Z.E.H. Kermans, Deken, zegde de gebeden en om 11.15 uur zette de lijkstoet zich in beweging. Vooraan stapte de politie, gevolgd door het rouwomfloerde vaandels van groeperingen van politieke gevangenen, weerstanders, oud-strijders, scholen en sportverenigingen. Ontelbare bloemengarven en kransen werden aangbracht. Talrijke Boomse en vreemde kringen volgden de geestelijkheid.

De lijkkisten werden gedragen op de schouders van leden van de Kon. Turnkringgroep, verplicht weggevoerden, Boom Rupel G.S.K. en een allen omringd door hen die tegen de bezetter mede in den strijd stonden. Dan traden de familieleden der afgestorvenen voorbij. Hun smart werd diep aangevoeld. Kapitein Armstrong van de geallieerde repatriëringscommissie, was aanwezig. 

In de dekenale hoofdkerk werd ter  11.30u. een plechtige zielmis opgedragen door Z.E.H. Kermans, bijgestaan door de EE HH Onderpastoors. Het Sint-Gregoriuskoor voerde de Requiemmis uit; onder het zingen van het ‘De Profondis’ en het ‘Miserere’ had het offer plaats.

Na de kerkelijke plechtigheden had de laatste tocht naar het kerkhof plaats voor de bijzetting. Een intieme hulde werd gebracht door Dhr. Gust Rummens, politiekommissaris, hoofd van de weerstand der Rupelstreek, en door de heer L. Uytfries.

Foto van de herbegrafenis uit een fotoreeks van het gemeentelijk fotoarchief.

Bekijk hier de complete fotoreeks van de herbegrafenis

Meer info: De Zwarte Hand  dossier 14