Categorieën
Begraafplaats Erepark

DE GROOF MARIA

MARIA DE GROOF

INDEX EREPARK

Maria Rozalia De Groof °Boom 9-9-1904 +Boom 24-11-1944

Dochter van Jan Frans & Maria Theresia Segers
Ongehuwd, woonachtig Advokaatstraat 187


Overleden in het Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis om 23u.ten gevolge  inslag V1-bom.

Begraven in Boom op 28 november 1944, herbegraven op het erepark op 26 november 1948.

In het boek ‘De Bruggen van Boom’ staat over de ramp het volgende te lezen:

Op maandagmorgen 20 november worden de 9 doden, die  vielen bij de 2 bominslagen op 15 november 1944 in Boom, plechtig begraven. Sedert de ramp zijn de lokalen van de Rijksmiddelbare Jongensschool opgeëist om de tientallen daklozen te huisvesten. Leerkrachten en werklieden van het gemeentepersoneel werden opgeroepen om hulp te verlenen daar waar nodig.

Men vreest dat het niet bij deze 2 inslagen zal blijven. Die vrees wordt bewaarheid: op 23 november, om 7.30 uur, stort een V 1 neer in de kleiput van steenbakkerij “CIR”, in de diepte achter de hoek gevormd door de Kerkhofstraat en de Advokaatstraat, tegenover de huizenrij die in de volksmond “het straatje van de Witte Makes” wordt genoemd.

Zes woningen worden totaal vernield. Vijftig zijn er onbewoonbaar en 240 andere zijn zwaar beschadigd. Van onder het puin halen de redders 4 zwaar gewonde vrouwen en 25 omwonenden dienen verzorgd voor lichtere verwondingen. Maria Conaerts, 90 jaar oud, overlijdt dezelfde avond aan haar verwondingen. ’s Anderendaags bezwijkt ook Maria De Groof (°1904).

De gebouwen van het Sint-Jan Baptist Gasthuis, slechts  200 meter van de explosie vandaan, zijn erg geteisterd. Honderden ruiten zijn er vernield en een hele vleugel moet ontruimd worden.

De ravage na de inslag van de V1-bom in de Advokaatstraat, straatje van de witte makes (Foto: FAB 12152)