Categorieën
Algemene geschiedenis Boom IMSIR OCMW Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis

DE LANGE WEG NAAR WAARDIGHEID

EEN GESCHIEDENIS VAN HET WELZIJNSWERK IN BOOM

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998
(Foto: postkaartenarchief gemeente Boom)

door  Marcel Vereycken, secretaris Ten Boome