Categorieën
Boerenkrijg Davidsfonds oorlog

DE ORGANISATIE VAN DE BOERENKRIJGHERDENKING TE BOOM…100 JAAR GELEDEN!

Terug naar overzicht jaarboek 1997-1998

door  René Beyst, Bibliothecaris van de Heemkundige Kring Aartselaar

Hoeft het nog gezegd dat het dit jaar 200 jaar geleden is dat… Natuurlijk weet u het al. Ook zonder officiële subsidies is de ruchtbaarheid voldoende groot geweest. Een hele resem “Boerenkrijg”-activiteiten, zoals zoektochten, toneel, tentoonstellingen, evocaties, enz. sierden de voorbije maanden onze kalender. Affiches waren te zien in bibliotheken, archieven, musea en op andere gangbare plaatsen. En niet in het minst zijn er weer ettelijke boeken verschenen, die her en der de Boerenkrijg nog maar eens doorlichtten of nog maar eens “anders” bekeken.

Het moest wel “anders” want er waren (tot in de zomer van 1997) al zo’n kleine 1000 werken verschenen. Om niet in dezelfde platgetreden paden te moeten rondkuieren, koos ik daarom een aanverwant thema: de herdenking van dezelfde Boerenkrijg, maar dan 100 jaar geleden -in 1898 dus- op touw gezet te Boom.

Bewust eindigde ik vorig jaar in ons jaarboek een artikel over Boomse krantenartikels[mfn]R. Beyst. “BOOM – in de krant – méér dan 100 jaar geleden…” in Geschiedkundige Studiegroep “Ten Boome” Jaarboek 1996-1997, Boom 1997. blz. 65/89[/mfn] met
de publicatie van een artikel uit “Het Handelsblad” van 20/12/1897 waarin gewag werd gemaakt over het op touw zetten van een eeuwfeestherdenking van de Boerenkrijg.

Ter opfrissing even dit krantenartikel terug voor de geest halen:

Het Handelsblad van Antwerpen – Zon/Maa 19 en 20/12/1897
Nieuws uit Boom – Davidsfonds – In den loop der week hield het Davidsfonds eene bestuursvergadering te Boom, om te samen met afgeveerdigden van het gemeentebestuur, het eeuwfeest te bespreken van Onze Boeren, die op het einde der vorige eeuw, ook hier te Boom, zoo dapper streden voor het behoud van eigen heerd en eigen geloof.

Een nieuwe, vergadering is belegd tegen donderdag aanstaande, ten einde alsdan een bepaald komiteit samen te stellen, gelast met het opmaken van een feestprogram en de uitvoering van hetzelve te verzekeren.

Feest – Op 19 januari zal het Davidsfonds een feest inrichten dat om zoo te zeggen zal dienen als voorbereiding tot de groote feestviering van de Boerenkrijg.

Dit groote geschiedkundig feit zal er op worden besproken door M. Jan De Block van Puurs.