Categorieën
Begraafplaats Erepark

DE ROOVERE KAREL

KAREL DE ROOVERE

INDEX EREPARK

Karel Jan De Roovere °Rotterdam 16-10-1918 +Humbeek 17-5-1940

Ongehuwd, Soldaat 5e linieregiment, 7e compagnie stamnummer 105/87276. Begraven in Humbeek. Herbegraven in Boom op 4 juni 1940, naar het erepark overgebracht op 22 februari 1948. Woonachtig Van Leriuslaan 134.

Zoon van Antoon Albert & Adriana Maria Gelton

Op de website ‘Koninklijke Vereniging 5Linie Regiment vzw‘ wordt hulde gebracht aan de militairen die op 17 mei 1940 in Humbeek sneuvelden:  

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger onverwachts België binnen. Het 5 Linie was paraat en stond vanaf de eerste dag klaar om in actie te komen te Flémalle (Luik). Gedurende de dagen die daarna volgden, bezette het 5de Linie op 16 mei 1940 een verdedigingslijn ter hoogte van het kanaal te Humbeek (Grimbergen).

Tijdens de nacht van 16 op 17 mei 1940 slaagden Duitse  troepen erin onopgemerkt het kanaal over te steken. In het daarop volgend vuurgevecht sneuvelden 21 van onze militairen en 16 van het 2de Jagers te Voet. Voor deze gesneuvelden richtte de gemeente Humbeek een ereperk op in 1945, op de gemeentelijke begraafplaats. Op een grote herinneringsplaat staan de namen van onze gesneuvelden. Twee van hen liggen er nog steeds begraven. De anderen werden overgebracht naar het kerkhof van hun woonplaats.

Om de plaats waar de meeste gesneuvelden vielen was er sinds vele jaren een wegel zonder naam. Deze wegel is een verbinding tussen de Kerkstraat en de Sint-Romuldusstraat en werd dagelijks door veel inwoners gebruikt. Op zaterdag 3 juli 2004 werd aan die wegel een officiële naam gegeven, de 5de Linieweg.

Foto: Koninklijke Vereniging 5Linie Regiment vzw

Het was dank zij het bijzonder lovenswaardige initiatief van een aantal vaderlandslievende burgers van Humbeek dat deze naamgeving tot stand kwam. Zo gaf Humbeek een blijvend en zichtbaar aandenken aan de gebeurtenissen van 16 en 17 mei 1940.

Een oudstrijder van het 5 Linie, de heer Alfons Schockaert, die destijds aan de gevechten op 17 mei 1940 deelnam, mocht de naamplaat samen met burgemeester Eddy Willems onthullen. Een gewapend detachement van Bvr/5Linie met Vaandel en escorte, onder bevel van hun korpscommandant, bewees de militaire eer tijdens deze plechtigheid. Elk jaar op 11 november herdenkt de gemeente Humbeek de gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Alle oudgedienden van het 5 Linie zijn hier welkom. U zal getuige zijn van een waardige, ingetogen plechtigheid.