Categorieën
Begraafplaats Erepark

DE WACHTER JULES

JULES DE WACHTER 

INDEX EREPARK

°Niel 27-9-1924 +Rumst 25-2-2010

Lid verzetsgroep De Zwarte Hand
Student, scheepsbouwer scheepswerven De Wachter

Zoon van August Juliaan & Joanna Francisca Lamot
Was gehuwd met Julienne Rillaerts

De uitvaartplechtigheid had plaats in Boom op 6 maart 2010. Jules schonk zijn lichaam aan de wetenschap en werd op 15 oktober 2010 op het erepark begraven.

Op 17 juni 1945 publiceerde de krant ‘De Aankondiger van Boom en Omstreken’ een interview met Jules.
Bron: Transcriptie http://www.getuigen.be/dezwartehand

Vervolgens werd het woord verleend aan den Heer JULES DE WACHTER. Deze verhaalde eerst in ’t kort het onstaan van “ De Zwarte Hand “ Reeds in 1940 werd er te Tisselt aan gevangen met het drukken van vlugschriften onder leiding van De Coster. T’ was het bekende “ Hallo !” Na een mislukte ontsnappingspoging naar Engeland kwamen ze in aanraking met “ La Libre Belgique” met als opdracht een groep te stichten voor spionnage, sabotage, verzamelen van wapens, teekenen van plannen, enz.

Er werden twee zwart-zenders gebouwd, berichten uit Engeland opgevangen en zelfs uitgezonden ! Eén dezer berichten werd zelfs onderschept door de Duitschers. Te Puurs werd er een drukker gevonden, den Heer Frans Callaert, die gansch kosteloos 17 verschillende vlugschriften drukte, dit van 1000 tot zelfs 20000 exemplaren, waaronder het bekende : “De 10 vaderlandse geboden”

Dan kwam den 27 ste oktober 1941. Op dezen dag werden er hier, Puurs en omstreken 109 jongens aangehouden. Wij werden naar Antwerpen gevoerd, een paleis tegenover de kampen in Duitschland. Verder werden we naar Vorst gebracht, dan naar Wuppertal enz tot Gross-Rosen en Nordhausen. In Gross-Rosen stak men ons met 1500 man in een blok die er normaal 200 bevatten kon. Als slaapgelegenheid kregen wij een matras van 80 cm op 1.80 meter en dit voor vijf man. Werken moesten we 12 uur per dag in de steengroeven waar we geholpen door stok – en zweepslagen , blokken van ongeveer 80 kg moesten versjouwen. Eenmaal ontsnapte er een Rus, hij werd terug gesnapt en met muziek, opgehangen !

Op 8 oktober 1944 ging het verder naar Nordhausen met een transport van 5 à 6000 man. Onderwege bezweken een 800 man. Na vier dagen rijden kwamen we eindelijk aan. Onmiddellijk ’t was 11 uur ’s avonds, moesten we op de appelplaats aantreden, in houding, in koude en stortregen, tot 6 uur ’s morgens. Als bed vonden we daar een hoop houtwol. ’s Morgens werd die bijeengeveegd, ’s avonds terug uit elkaar ! Niet éénmaal werd deze houtwol ververscht. Spreker eindigde met een geestdriftige oproep voor recht.

Meer info: De Zwarte Hand  dossier 35