Categorieën
Begraafplaats Erepark

DINANT ALFONS

ALFONS DINANT 

INDEX EREPARK

Alfons Maria Carolus Urbaan Dinant °Boom 18-4-1923 +Boom 30-12-1947

Lid verzetsgroep De Zwarte Hand

Kleermakersgast
Zoon van Leo Urbaan (stichter grootwarenhuis URBA) & Louiza Carolina Cool

Begraven op het erepark op 3 januari 1948 ten gevolge van de ontberingen die hij opliep tijdens zijn gevangenschap.

Fragment artikel van ‘De Aankondiger van Boome en Omstreken’ van 17 juni 1945 (bron: transcriptie website getuigen.be)

Huldiging HEER ALFONS DINANT Polititiek Gevangene In den voormiddag van Zondag laatstleden klonk het blijde nieuws rond: Fonske Dinant is te Brussel, ze zijn hem gaan halen !… Dat was genoeg om het vuur aan de lont te steken ! ’t Duurde niet lang of de driekleur wapperde in het centrum der gemeente aan menigen huisgevel, eene erepoort werd vliegend voor de deur van de Heer Urbain Dinant opgetimmerd, en toen Fonske, na bijna vier jaren ballingschap, terug den drempel van het ouderlijk huis betrad, was dit tusschen loof en wimpel en het gejuich van geburen en vrienden ! ’s Middags mocht de teruggekeerde politiek gevangene reeds eene serenade in ontvangst nemen ! ’s Namiddags was er een feestcomité gevormd, een half uur later werden de inteekeningslijsten voor een geschenk reeds bij buur en vriend aangeboden en de wagen was aan ’t rollen. Maandagavond te 9 uur zoude teruggekeerde gevierd worden ! Van vroeg in den morgen van Maandag was er bedrijvigheid rond de Groote Markt. De Kerkstraat, Hoogstraat, Vrijheidsstraat, en Groenhofstraat werden het tooneel van een koortsachtige bedrijvigheid, vlaggen werden over de straten gespannen, huizen versierd, terwijl het personeel van het huis Fr. Possemiers aanstalten maakte om het huis van den weergekomende ’s avonds in lichte laaie te kunnen zetten…-er werd schoon werk geleverd- en tegen den aévond was alles klaar en prijkte de vriend Alfons, in meer dan leevensgroote teekening, doos kunstenaar Deyaert vervaardigd, aan den gevel van het ouderlijke huis, en scheen met zijn vriendelijk gezicht te zeggen : Kom maar af, ‘k ben klaar ! Kort na negen weerklonken de blijde tonen der Harmonie onder de leiding van den h. Louis De Laet en samengesteld uit muzikanten van goeden wil welke allen belangloos hunne medewerking verleenden en daarom juist meer dan een prijske verdienen ! Onder de steunende kracht van flinke stapmarchen werd een korte optocht door het centrum der gemeente gedaan. Er zullen weinig huisgezinnen van de Markt, Hoog, Vrijheid, Kerk en Groenhofstraten geweest zijn, welke geene vertegenwoordiging in den stoet hadden. ’t Was een echte groote familie geworden ! Eene duizendkoppige menigte stond voor het huis Dinant in afwachting voor wat gebeuren zou, en tevens om een blijk van genegenheid en hulde te brengen aan den goeden vriend Alfons, die van de galei teruggekeerd was. Het goede hart der bevolking was te meer overstelpt, daar het geweten was, dat Fonske zwak was teruggekeerd en het wel een tijdje duren zou vooraleer algehele herstel zou volgen en hij weer die knappe, lustige en vinnige jongen van vroeger zou worden. Wij hopen het vurig !

Fragment uit het boek ‘De Bruggen van Boom’:

Op zondagvoormiddag 10 juni doet te Boom opnieuw verheugend nieuws de ronde: Alfons Dinant van De Zwarte Hand is in Brussel aangekomen en zijn familie is hem gaan ophalen. Er wordt een erepoort opgetimmerd; huizen worden bevlagd. Begroet door juichende buren arriveert Dinant, totaal verzwakt en ernstig ziek vanwege een in de kampen opgelopen longkwaal. Zijn 3 reeds weergekeerde vrienden bezoeken hem terstond en delen mee in de hulde van het feestcomité. (Ondermijnd door ziekte zal Alfons Dinant op 30 december 1947 bezwijken aan de gevolgen van zijn lange lijdensweg in gevangenschap.)

Meer info: De Zwarte Hand  dossier 41