Categorieën
Burgemeester

Etienne De Groot

Burgemeester van 1985-1995

Voorganger: Gerard De Fré 
Opgevolgd door Patrick Marnef
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Antwerpen 17 februari 1948

Tijdens de legislatuur 1977-1982 had Etienne De Groot, een ambitievolle PVV-jongere, zich in de schaduw van De Fré op het politieke voorplan gewerkt. Hij was niet de eerste de beste. Naast zijn doctoraat in de geneeskunde, verwierf hij aan de Vrije Universiteit Brussel een licentie in de rechten. De geneesheer-jurist werd in 1981 -op 33-jarige leeftijd – ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur van de PVV en volksvertegenwoordiger. Hij stichtte een afdeling van PVV- jongeren en omringde zich met een culturele fanclub. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 1982 had hij een belangrijk aandeel in de 5% winst die de liberalen boekten. Hij stond eerste op de lijst voor de uittredende burgemeester De Fré.

Bij de socialisten was de Gensterfractie -met oirbare en niet-oirbare middelen- gecounterd door de machthebbers en door een alternatieve BSP-groep. Haar ontgoocheling  was groot. Sommige Gensterianen waren bitter gestemd en speelden met de gedachte op te komen met een aparte rood-groene lijst. Zover kwam het niet. Het was wel de aanleiding tot het ontstaan van de eerste groene lijst GRAS (Groene Alternatieve Stem), die 9% van de stemmen behaalde. GRAS greep nipt naast een tweede zitje in de gemeenteraad.

Van bij het begin accordeerde het niet tussen de SP en de nieuwe burgemeester. De reden daarvan was, dat de socialistische schepenen weigerden de nieuwe burgemeester te vieren op dezelfde wijze zoals het vroeger met zijn voorgangers was gebeurd. De “erbarmelijke toestand van de gemeentelijke financiën “was de drogreden. Ik was er vrij vlug van overtuigd dat de volgende bestuursmeerderheid een andere samenstelling zou kennen. Na de verkiezing van 9 oktober 1988 vormde de winnende PVV een bestuursmeerderheid met de CVP.

Na tweeënzestig jaar afwezigheid maakten katholieken opnieuw deel uit van het schepencollege. De SP werd naar de oppositie verwezen. Agalev, – de afdeling Boom was juist voor de verkiezingen gesticht (inlichting B.Goos)- behaalde geen enkele zetel, ondanks 6,26% der stemmen. De tandem De Groot – Vanderborght liep gesmeerd. Zelfs zodanig dat, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, een voorakkoord -met geldelijke waarborgen- werd afgesloten. Indien de verkiezingsuitslag het toeliet, zou de coalitie VLD-CVP verder worden gezet. Toen de nieuwe zetelverdeling werd bekendgemaakt, bleek dat de twee partijen samen één zetel te weinig hadden behaald om het voorakkoord te concretiseren. De zoektocht naar een derde coalitiepartner begon. De rechtse partij lid Vlaams Blok, die voor het eerst in de gemeenteraad verscheen, werd door de democratische partijen geïsoleerd in een cordon sanitaire.

Agalev en SP gingen met een gezamenlijk programma naar de onderhandelingstafel. Voorbarig werd De Groot door een minderheid voorgedragen als burgemeester. Na maandenlange onderhandelingen en na interventie van hogere partij instanties, kwam plots een coalitie SP-CVP tot stand. De socialist Patrick Marnef werd de nieuwe Boomse burgemeester (KB van 24 februari 1995).1Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck