Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

Expeditie Mongolië Missionaris Louis Verstrepen Een episode uit het familie- en bedrijfsarchief Verstrepen

Naast het reconstrueren van geschiedenissen, is de historiek en de zoektocht in een archief al even boeiend als dat verleden. Zo ook is dit het geval bij het Archief Verstrepen. Eerder bij toeval en door een adequaat optreden van de heer Karel de Roeck, beheerder van het museum ’t Geleeg te Rumst, werd dit waardevol familie- en bedrijfsarchief gevrijwaard van de ondergang en vernietiging.

Het archief biedt een bijzonder goed inzicht in de werking van een steenbakkerij op het einde van de 19de  eeuw en hoe dit verstrengeld is met het familiaal leven van een steenbakker. Een uitgebreide boekhouding, briefwisseling, bedrijfsdocumentatie, personeelszaken, … geven de mogelijkheid om diverse aspecten van het sociaal, economisch, politiek en cultureel leven te bestuderen. Een aantal jaar terug verscheen een artikel van de hand van Hans Rombaut met als titel “De steenbakkerij Verstrepen omstreeks 1875”.

De verdere ontsluiting van het archief liet op zich wachten wegens een beperkte personeelsbezetting. Het belang van het archief werd recent gehonoreerd door de Vlaamse Gemeenschap in de vorm van een projectsubsidie van 20.000 euro op basis van het Archiefdecreet van 20021Kunsten en Erfgoed http://www.kunstenerfgoed.be

Een grondige opschoning, classificatie, registratie en inventarisatie wordt hierdoor mogelijk. Samen met Nicole Bridts, stagiaire van de archief- en bibliotheekopleiding van het stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs Pestalozzi, wordt stap voor stap het archief voor het grote publiek ontsloten.

Bij dit traject, worden er soms echte schatten op zolder gevonden. Dit is zeker het geval toen we een in papier ingepakt doosje vonden achteraan in een kast. Bij het openen van dit kistje bleek dat hierin een verzameling brieven van Louis Verstrepen, broer van steenbakker Emile Verstrepen en missionaris in Mongolië, bewaard werd.