Categorieën
Algemene geschiedenis Boom

Expeditie Mongolië Missionaris Louis Verstrepen Een episode uit het familie- en bedrijfsarchief Verstrepen

Over de Boomse politiek

Ondanks de enorme afstand tussen Boom en Si Wan Tse volgde Louis Verstrepen de Boomse politiek wel op. Dit was mogelijk  doordat het thuisfront de Gazet van Boom toestuurde. Op geregelde tijdstippen liet hij zijn ongerustheid blijken.1Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 20.

Een tijd later lezen we: “de socialisten beginnen daar wat veel lawijt te maken. Hier is alles rustig, geuzen en socialisten zijn hier niet!”2Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 22

Naar aanleiding van de verkiezingen van 1887 moedigde Louis Verstrepen de katholieken te Boom aan met de woorden: “dus met moed naar ’t kamp om de geuzen voor altijd te verpletteren”.3Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 28.

Vanaf 1847 tot 1870 waren de liberalen aan het bewind, behalve van maart 1855 tot november 1857. De katholieken stonden aan de leiding van juli 1870 tot juni 1878 en vanaf 1884 gedurende de volgende dertig jaar.

In 1879 brak de schoolstrijd los en in 1883 werd de wet op de bekwaamheidskiezers gestemd. Inwoners van Boom werden gemobiliseerd om tijdens de verkiezingen te komen stemmen. Op het moment dat Louis Verstrepen vertrekt naar Mongolië is Emile Van Reeth burgemeester en zijn broer Emile is gedurende enkele jaren schepen te Boom.

Tot slot

Dit artikel heeft niet de bedoeling een volledig overzicht te bieden van de gehele reis noch een diepgaand onderzoek te zijn over de aangehaalde gebeurtenissen. Wel geeft het aan welke het potentieel is van het familie- en bedrijfsarchief van de familie Verstrepen. Bij wijze van uitsmijter, een anekdote om af te sluiten. Dat ook bij missionarissen de boog niet steeds gespannen kan zijn, blijkt uit het volgende citaat: “De opium wordt hier ook in groote hoeveelheid gesmoord … In de prokuur hebben wij ook zulk een pijpken gerookt, het welk ons veel vermaak gaf.”4Archief Verstrepen, Brieven van Louis Verstrepen, Brief 10, blad 3-4.

Hopelijk, zij het dan zonder stimulerende middelen, kan deze episode uit het archief anderen inspireren ook en verder onderzoek te doen in het archief van dit bedrijf en familie.