Categorieën
Begraafplaats Erepark

FORDEL JOANNA

JOANNA FORDEL

INDEX EREPARK

Joanna Anna Fordel °Boom 27-10-1924 +Brugge 6-6-1940

Dochter van Pieter & Elisa Meert

Overleden tijdens een bombardement in het huis C42 aan de Mariastraat. Haar vader Pieter ligt eveneens op het erepark begraven.

Begraven in Boom op 10 juni 1940, herbegraven op het erepark op 18 juli 1948

In de krant ‘De Volksgazet’ van 16 juli 1948 werd een artikel gepubliceerd over de herbegrafenis:

Begraving van oorlogsslachtoffers

De bevolking wordt uitgenodigd de begrafenisplechtigheid te willen bijwonen die de gemeente inricht op zondag, 18 dr. ter gelegenheid van de herbegraving op het Erepark van wijlen De Weerdt Pieter Alfons, verplicht tewerkgestelde. Vereniging ten sterfhuize, Noeveren 351, te 14u.

Tegelijkertijd heeft het overbrengen plaats op het Erepark van de door de bombardementen getroffen personen:
Fordel Pieter Corneel, Fordel Joanna Anna, Segers Lodewijk Catharina en Jacobs Egied Frans.

De bevolking wordt verzocht aan deze oorlogsslachtoffers een laatste hulde te willen brengen.