Categorieën
Burgemeester

Franciscus Gerardus Verelst

Burgemeester van 1830-1848 (Aangesteld door het Voorlopig Bewind
Vanaf 30 okt. 1830.)

Opgevolgd door Joannes Servatius Tuyaerts
Overzicht alle burgemeesters

Katholiek-Unionist
°Boom 23 september 1787
Gehuwd te Aartselaar op 13 juli 1818 met Joanna Maria De Weerdt
+Boom 10 oktober 1851
Zoon van Franciscus en Maria Elisabeth Eyckmans

De maalder Francis Verelst -katholiek gelovig unionist-was onmiddellijk na de onafhankelijkheid door de minister tot burgemeester van Boom benoemd. Er werden reeds op 30 oktober 1830 gemeenteverkiezingen ingericht onder toezicht van de “Burgerwacht”. Deze eerste gemeenteraadsverkiezingen werden in Boom geleid door een Brussels-Booms zakenman en major bij de burgerwacht, Major Fleury-Duray. Hij was daartoe door het Voorlopig Bewind aangeduid. Deze man bezat sinds 1829 een scheepstimmerwerf te Boom. Ze was nog volop in uitbouw, maar er werkten toch al zo’n 100 werknemers! In het notulenboek van de gemeenteraad vonden wij voor de eerste maal zijn handtekening als burgemeester onder het verslag van de zitting van 9 november 1830. De functie van burgemeester had toen kennelijk minder om het lijf dan in de moderne tijden. In 1846 vroeg de brigadier van de maréehaussée aan het gemeentebestuur om twee versleten lakens te vervangen.

De burgemeester begaf zich naar de gendarmerie om na te gaan of de nieuwe lakens wel nodig waren. En dat waren ze, want het schepencollege besliste op 13 mei 1846: “twee paar slaaplakens ten dienste der brigade te doen maken”.1Bron: Van de Oudheid tot het jaar 2000, A.Vinck en JB Ten Boome 1994

Toch dient opgemerkt te worden dat er tijdens het begin van zijn bestuursperiode er zich vrij grote problemen stelden: de inkwartiering van het Franse leger (1832), dat ons ter hulp kwam bij de inval der Hollanders, was een zeer zware belasting voor de gemeente. In de nieuwe gebouwen van de ‘armenschool’ (die nog niet in gebruik waren genomen als school) werden de gekwetste militairen verzorgd. De Hospitaalstraat (in 1831 bekend als nieuwe Kerkstraat2Gemeenteraad 10 januari 1831: Toelating inrichting huidevetterij en beenhouwerij Van Crombruggen, staande in de ‘Nieuwe Kerkstraat'(digitaal archief Ten Boome GR 1818-1836) dankt er haar naam aan. Het zware vervoer van de kanonnen zorgde ook voor onnoemelijk veel schade aan de bestrating. Ook stak er in 1832 een cholera epidemie de kop op die vele levens eiste. Om de talrijke zieken te kunnen opvangen werd de Sint-Anna kapel tijdelijk ingericht als hospitaal.

De Frans Verelststraat werd naar de eerste burgemeester genoemd.