In memoriam: Louis Somers

Terug naar overzicht jaarboek 2011

In Memoriam
Door Karin Blommaert, ex-secretaris Ten Boome

Louis Somers, erevoorzitter Ten Boome
Boom, 19 april 1924 – Reet, 29 januari 2012

Louis (Lode of Lowieke) Somers was de grote bezieler en gangmaker van de oprichting van een geschiedkundige kring in Boom. In 1987 sprak hij daarvoor reeds dr. Ludo Tobback, voorzitter van de culturele Raad aan. Hij wachtte echter niet de officiële gang van zake af en organiseerde reeds een bezoek aan  Grimbergen, om de link tussen het Boomse verleden en de Heren van Grimbergen te illustreren.

Op 29 mei 1989 riep schepen van cultuur Guido Van Dyck alle belangstellenden samen op een eerste contactvergadering op het Boomse gemeentehuis met als doel een geschiedkundige kring op te richten. Het enthousiasme was erg groot. Op 20 september kwam er al een voorlopig bestuur samen onder voorzitterschap van Lode. En op 21 maart 1990 was de officiële oprichting van de   Geschiedkundige Studiegroep “Ten Boome” een feit.

Vanaf dat moment kwam het bestuur bijna maandelijks samen om lezingen te organiseren, de verdere bekendmaking van de werking van de kring te bespreken, geschiedkundige onderwerpen te bediscussiëren, vragen van het gemeentebestuur of particulieren te beantwoorden, enz. Louis leidde de vergaderingen en bracht verslag uit van zijn vele contacten die hij zocht met het gemeentebestuur en andere organisaties binnen en ver buiten de gemeentegrenzen.

Hij wilde Ten Boome kost wat kost op de kaart zetten! Daarvoor zocht hij alle mogelijke informatie op over de Boomse geschiedenis en poogde die zo eenvoudig en duidelijk mogelijk over te brengen. Dit was een van de belangrijke dingen die hij uit zijn loopbaan als leraar in de technische school had overgehouden. Hij wilde dat ieder het verhaal begreep. Een van de favoriete manieren van Louis om het Boomse verhaal over te brengen, waren gegidste
wandelingen.

Reeds in het eerste werkjaar van Ten Boome verleende het bestuur zijn medewerking aan de gemeente bij het op punt stellen van het ‘Prof. Barabaspad’. Later volgde o.a. ‘Het Hondenfretterspad’ waarvoor Louis alle opzoekingen deed. De integrale tekst verscheen in het Jaarboek 1994-1995. Voor Louis was dit een van de belangrijkste taken van de kring: vragen van het gemeentebestuur beantwoorden en het bijstaan door het aanbieden van historisch materiaal, zodat de Boomse geschiedenis zou bewaard blijven en zou verspreid worden onder de bevolking.

Louis heeft ook zelf tientallen wandelingen door de gemeente gegidst waarbij hij vlot pratend een geboeid publiek onderhield. In 1998 volgde hij bij Emabb een gidsopleiding om ook bij deze Boomse vereniging de steeds groeiende schare bezoekers te kunnen rondleiden.

Op 25 oktober 1994 hield onze voorzitter zelf een lezing voor de leden over de Boomse straatnamen. Boomse burgemeesters, politici, vakbondslui, letterkundigen en kunstenaars passeerden de revue. Hierbij kon ieder zijn betrachting proeven: de geschiedenis zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Hij was ook steeds op zoek naar een Booms tintje in de vaderlandse geschiedenis. Denk maar aan de ontstaansgeschiedenis van het koninkrijk België, waar zich bij de Burgerwacht in 1830 een Brussels-Booms zakenman bevond. Majoor Fleury-Duray bezat in Boom een belangrijke scheepstimmerwerf. Hij was alleen aangekomen in Klein-Willebroek en plantte de eerste Belgische vlag aan de Rupelboorden. Hij wist zijn werkvolk te bewapenen en zo de Hollanders te verdrijven uit Boom. Om dit wapenfeit te belonen, kreeg de gemeente Boom een erevaandel dat nog steeds in het gemeentehuis te bezichtigen is.

Dit was één van Louis’ lievelingsverhalen. Het deed hem altijd groot plezier dit nog eens te vertellen! Ook de verhalen achter Sinterklaas en Valentijnsdag kregen een plaatsje in één van de jaarboeken.

Louis zat nooit stil. Thuis knutselde hij niet alleen aan eenvoudige teksten, maar ook aan standen om Ten Boome kenbaar te maken op allerlei geschiedkundige evenementen of andere feestelijkheden. Zo zette hij zijn stand op in scholen en bij allerlei Boomse verenigingen, waaronder uiteraard ATB-De Natuurvrienden. Ook Noeveren-kermis mocht niet ontbreken op zijn agenda! Daar oogstte hij altijd veel bijval met zijn tentoonstelling.

Louis was de PR-man van Ten Boome! Louis zorgde er ook voor dat Ten Boome ver buiten de gemeentegrenzen gekend was: bij de omliggende heemkringen, het Nationaal Boerenkrijg-comité, … Ook tijdens zijn privéreizen naar Cochem aan de Moezel of de Ardennen liet Ten Boome hem niet los!

Vanaf het eerste werkjaar was het bestuur van Ten Boome present op de jaarlijkse Open Monumentendag. Louis hield nauw contact met de cultuurfunctionaris en maakte praktische afspraken. We gidsten het publiek, hielden toezicht en gaven meermaals een eigen tekst uit (o.a. over de O.-L.-Vrouwkerk). Kortom Louis was één van de drijvende krachten achter Ten Boome die steeds met hart en ziel over de geschiedenis van Boom kon vertellen en er dagelijks mee bezig was. Na 15 jaarvoorzitterschap kende het bestuur van Ten Boome in 2005 het erevoorzitterschap toe aan Louis.

Yvon Fonteyne nam het roer over. Dankzij de tussenkomst van Louis’ dochter Diane werd het archief en de bibliotheek van Ten Boome enige tijd geleden verrijkt met de documenten, boeken en voorwerpen, die haar vader Louis verzamelde over zijn geliefde gemeente Boom.

Het bestuur en de leden van Ten Boome zullen Lowieke steeds blijven herinneren als hun (ere-)voorzitter! Onze oprechte deelneming aan de familie.

Bestuurswissel voorjaar 2005: Yvon Fonteyne (voorzitter), Marcel Vereycken (ere-secretaris), Louis Somers (erevoorzitter), Karin Blommaert (secretaris), Marc Van De Velde, Jos Verlinden (penningmeester), ontbrekend bestuurslid: Marc Verlinden.
(Foto: Michel Van Robbroeck – Jaarboek Ten Boome 2004-2005 – p.3).