Categorieën
Burgemeester

Isidoor Vinck

Burgemeester van 1967-1970

Voorganger: Jozef Van Cleemput
Opgevolgd door Marcel Van Bulck
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 3 mei 1907
X met Joanna De Keuster
+Boom 12 december 1970
Zoon van Jan Balthazar en Maria Regina De Meester

Als vervanger van Van Cleemput werd Pieter Isidoor Vinck, met een besluit van 20 juni 1967 door de koning benoemd tot burgemeester van de gemeente Boom. Isidoor Vinck was een ver familielid van geschiedschrijver Alex Vinck , een neef van zijn vader. Elk jaar omstreeks nieuwjaar kwam hij bij Alex Vinck thuis in de Brandstraat samen met zijn broers Jef en Julien zijn wensen overbrengen aan nonkel Sander en tant Marie (Mie de saai), de grootouders van Alex bij wie zij inwoonden. Als kind keek hij uit naar dit gelegenheidsbezoek, want telkens werd het een gezellige boel met “nonkel Sander” en “den Door” als animators. De ene kwinkslag volgde op de andere, het uitbundig gelach werd slechts onderbroken om “de keel te smeren” en bij het afscheid klonk steeds dezelfde belofte “tot volgend jaar”. Later ontmoette Alex “den Door” in de socialistische beweging. Hij behoorde tot een stel van intieme vrienden, die hij met “zoneke” aansprak. Isidoor Vinck was een punctuele, hardwerkende intellectueel. Als socialist in hart en nieren kwam hij waar dan ook uit voor zijn overtuiging, die hij met een innige gloed verkondigde. Zijn oprechtheid was legendarisch. Een woord van “den Door” was een woord. Hij was actief op de verschillende fronten van de socialistische arbeidersbeweging en oefende het beroep uit van vakbondssecretaris bij de Algemene Centrale van het A.B.V.V., waar hij veel achting genoot. Van dit vertrouwen maakte Vinck, die ook beheerder was van de samenwerkende maatschappij “Feestpaleis”, die het volkshuis uitbaatte, gebruik om het hoofdbestuur van de Algemene Centrale te overtuigen vele miljoenen te investeren om het oude partijlokaal in de Colonel Silvertopstraat te vervangen door een nieuw gebouw, de huidige “Germinal”(nu terug Feestpaleis)

Sinds 1938 zetelde hij in de gemeenteraad en werd in 1947 schepen verkozen om twintig jaar later, zoals gezegd, burgemeester te worden. Hij leed toen al aan een kwaal die veel van zijn energie opslorpte. Burgemeester Vinck was de echte “Door” niet meer. Het dynamisme was weg, de fut was er uit. Op 12 december 19701In het boek ‘Boom 1960-1980’ van Alex Vinck staat foutief de maand november vermeld. Isidoor Vinck werd op 16 december om 15u. begraven (bron: begraafregister gemeente Boom) overleed hij. Op de rouwzitting in de gemeenteraad werd door de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen hulde gebracht aan de overledene. Marcel Leens, die namens de C.V.P. sprak en die met Isidoor Vinck meermaals in de clinch had gelegen – hun politieke mening lag o zo ver uiteen – verwoordde naar waarheid de nagedachtenis als volgt: “Ik heb hem steeds gekend als een eerlijk politieker, die vrank en vrij voor zijn gedachten uitkwam, maar steeds open oog had voor de overtuiging en de mening van anderen of die mening ook eerbiedigde” (Aankondiger van Boom, 19/12/1970).2Boom 1960-1980, A. Vinck

De tiende burgervader kreeg geen straat of plein naar hem vernoemd.