Categorieën
Burgemeester

Joannes Servatius Tuyaerts

Burgemeester van 1848-1876

Voorganger: Franciscus Gerardus Verelst
Opgevolgd door Carolus Ludovicus Verbeeck
Overzicht alle burgemeesters

Liberaal
°Boom 1 juni 1811
X Boom op 21 augustus 1841 met Maria Henriëtta Constantia Best
+Boom 23 januari 1890
Zoon van Egidius en Maria Theresia De Proft

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 1848 veroverden vier liberalen een zetel. De katholieken bezaten de meerderheid in de raad. Desondanks benoemde de Koning, op voordracht van Rogier, minister in de homogeen liberale regering, de liberaal advocaat Tuyaerts tot burgemeester van de gemeente Boom.

De aanstelling werd fel gecontesteerd door de katholieken. In 1855 veroverden de liberalen de absolute meerderheid in de gemeenteraad en behielden die onafgebroken gedurende 35 jaar. In 1876 gaf Tuyaerts ontslag als burgemeester en werd opgevolgd door zijn partijgenoot Carolus Verbeeck, die benoemd werd bij koninklijk besluit van 21 januari 1876.1Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck

De Tuyaertsstraat (voordien bekend als Nieuwstraat) in het centrum werd naar de tweede burgervader genoemd.