Categorieën
Burgemeester

Jozef Van Cleemput

Burgemeester van 1947-1967

Voorganger: Lucien Van Reeth
Opgevolgd door Isidoor Vinck
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Temse 7 augustus 1903
X met Florentina Jacquelina Kin
+Spa 5 april 1967
Zoon van Petrus Augustien en Maria Clothilde De Leenheer

Jos Van Cleemput werd tot burgemeester benoemd bij regentsbesluit van 2 januari 1947. Onder de leiding van de charismatische Van Cleemput was de heerschappij van de BSP de volgende jaren niet meer te stuiten. Zowel met de verkiezingen van 1952, 1958, 1964 en 1970 was ze ongenaakbaar.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd te Londen, door de regering in ballingschap, de basis gelegd voor een economische samenwerking tussen de landen België, Nederland en Luxemburg. Het idee werd in 1947 door de drie parlementen aanvaard, zodat in 1948 een douaneovereenkomst tot stand kwam. Ze werd Benelux genoemd. Op verzoek van de gouverneur van de provincie Antwerpen werd op 25 mei 1948 een Plaatselijk Comité Boom opgericht met als doel de internationale verbondenheid, ontstaan op hogere vlakken, door te trekken naar de bevolking. De Boomse burgemeester Jos Van Cleemput was een voorstander van internationale samenwerking. Onder zijn impuls werden contacten gelegd met onze buurlanden en kwam het tot een verbroedering tussen Zwolle (Nederland), Esch-sur-Alzette (Groothertogdom Luxemburg) en onze gemeente. Tussen deze drie zustersteden ontstonden vriendschapsbanden met wederzijdse bezoeken. Na de dood van burgemeester Van Cleemput in 1967 verwaterden de vriendschapsbanden. In de jaren zeventig behoorden de zustersteden in de praktijk tot het verleden.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1946 werden voor Van Cleemput en zijn partij, de B.S.P., een groot succes, want ze behaalden de absolute meerderheid. Hij werd burgemeester en bleef dit tot zijn dood. Intussen werd hij in 1954 volksvertegenwoordiger en vond in zijn partijgenoot August Wyn, burgemeester van Niel en senator, een geschikte partner om samen te ijveren voor de reconversie van de Rupelstreek. In 1965 werd Van Cleemput gecoöpteerd senator. Paul Struye, voorzitter van de Hoge Vergadering, bracht op 18 april 1967 in openbare vergadering een rouwhulde als volgt: “Hij gaf blijk van een
minzaam karakter en een inschikkelijkheid waarvoor niemand ongevoelig kon blijven. In de jeugdbeweging had hij verdraagzaamheid leren beoefenen. Van deze verdraagzaamheid heeft hij in zijn burgemeesterschap steeds blijk gegeven. Hij was van den beginne af de burgemeester van al zijn stadsgenoten, enkel en alleen bezorgd om het algemeen welzijn. Met een weergaloze werkkracht en een bewonderenswaardige zin voor rechtvaardigheid en sociale bevordering, heeft hij onverpoosd en onversaagd geijverd om de arbeidersklasse uit de ellende te verheffen tot een welstand waarvan de eerste voorvechters niet durfden dromen en ook om de onpartijdige burgemeester te worden van alle Bomenaren”.

De uitvaart van burgemeester-senator Jozef Van Cleemput werd een massale gebeurtenis. Gedurende twee volle uren defileerden duizenden vrienden uit alle politieke partijen voorbij de lijkbaar, die was opgesteld in de trouwzaal van het gemeentehuis. “Iedereen voelde aan, dat een groot en verdienstelijk weldoener van de stad Boom was heengegaan”, besloot senaatsvoorzitter Struye.1Boom 1940-1960, A. Vinck

Als eerbetoon werd voor de negende burgervader het Jozef Van Cleemputplein naar hem vernoemd.