Categorieën
Begraafplaats Erepark

KENNES GUSTAAF

GUSTAAF KENNES

INDEX EREPARK

Gustavus Kennes

Fabrieksarbeider, geboren op vrijdag 7 februari 1890 te Boom (soldaat 2kl. mil. 1910/5de linie 7de cie.). Gustavus woonde te Boom en sneuvelde tijdens het eindoffensief op maandag 14 oktober 1918 te Moorslede. Hij  werd begraven op donderdag 17 oktober 1918 te Moorslede op het kerkhof en herbegraven te Boom op 14 december 1921. Op 3 april 1923 tekende zijn vader voor ontvangst van de persoonlijke bezittingen van Gustavus. Dit was 1 geldbeugel. Er werd te Boom een lijst opgemaakt met namen van Boomse jongens die deelnamen aan de oorlog. Op deze lijst komen zowel gesneuvelde en niet-gesneuvelde soldaten voor. De lijst bevat de hoofding “Brevet, Herinneringsmedaille en medaille der zegepraal”. In de laatste kolom van de lijst tekende telkens een familielid voor ontvangst. Voor Gustavus tekende Rosalie Kennis, woonachtig in de Hoek nr.48. Gustavus overleed ongehuwd.Vervoegde het leger in: 1910.

Gustavus was de zoon van Joannes Carolus(°Boom 25 september 1863) en Maria Mampaey(°Boom 24 oktober 1863). Joannes Carolus en Maria huwden te Boom op 21 januari 1886.  Zij  ontvingen een uitnodiging om de inhuldiging van het monument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonden toen in de Hoek nr.25.