Categorieën
Begraafplaats Erepark

MAMPAEY JAN

JAN MAMPAEY

INDEX EREPARK

Joannes Alphonsus Mampaey

Geboren op vrijdag 10 februari 1888 te Boom (soldaat 2kl.V.M.P. 1910/2de jagers te voet 1/3), , woonachtig te Boom, Noeveren 131, gesneuveld tijdens de eerste uitval uit Antwerpen op woensdag 26 augustus 1914 te Eppegem. Op 18 januari 1921 meldde het ministerie van landsverdediging dat er nog steeds een som geld diende uitbetaald te worden aan de erfgenamen van Joannes. Hiervoor dienden de familieleden een akte van bekendheid te laten opmaken(een officiële lijst met de namen van de ouders en eventuele broers, zusters en echtgenote). Zulk een akte kon kosteloos verkregen worden bij de notaris of vrederechter. Voor sommen onder de 150fr. mocht de burgemeester deze akte ook verstrekken. De familie van Joannes woonde volgens de brief(zonder verder detail)in de Antwerpsestraat nr.231. Joannes werd begraven te Eppegem, graf nr.9155 en herbegraven te Boom op het gemeentelijk kerkhof op 5 mei 1922. Vervoegde het leger in:1910

Joannes was getrouwd met Louisa Kennes. Zij  ontving een uitnodiging om de inhuldiging van het onument der gesneuvelden op 14 oktober 1923 bij te wonen en woonde toen te Noeveren nr.131. Joannes was de zoon van steenbakkersgast Franciscus Eduardus(°Boom 4 juni 1853) en Maria Paulina Verbesselt(°Rumst 3 december 1860). Zij huwden te Boom op 30 januari 1884 en woonden er in de Kerkhofstraat nr.129.