Categorieën
Burgemeester

Marcel Van Bulck

Burgemeester van 1971-1977

Voorganger: Isidoor Vinck
Opgevolgd door Gerard De Fré
Overzicht alle burgemeesters

Socialist
°Boom 23 maart 1915
X met Elisabeth De Voecht
+Boom 12 maart 1996
Zoon van Karel Lodewijk en Anna Maria Braeckmans

Op 5 maart 1971 benoemde de koning Marcel Van Bulck tot burgemeester van de gemeente Boom. Hij was alhier geboren op 23 maart 1915 en had als toenaam “Marcel van de socialist”, omdat hij afstamde van Frans Braeckmans, één van de pioniers van de Belgische Werkliedenpartij. Marcel Van Bulck begon zijn beroepsloopbaan op 13-jarige leeftijd als afdrager op de steenbakkerij van Lamot. Later werd hij nagelhitter op de scheepstimmerwerf van Stocker en was actief in de syndicale jeugd. De jonge Marcel werd door Jos Van Cleemput, voor 1940 vakbondssecretaris van de metaalbewerkers van het Belgisch Vakverbond, aangeworven als bediende. Dra promoveerde hij tot gewestelijk propagandist en specialiseerde zich in het arbeidsrecht. In 1952 werd hij als gemeenteraadslid gekozen, in 1964 veroverde hij een schepenzetel en klom vrij vlug op tot burgervader. Hij zou deze functie slechts zes jaar uitoefenen, want toen in 1976 de B.S.P. haar meerderheid verloor en een coalitie vormde met de P.V.V., werd de liberaal Defré burgemeester en Van Bulck opnieuw schepen. Tijdens zijn korte ambtsperiode overtuigde hij de gemeenteraad ervan om in onze gemeente een recreatiegebied te vestigen. De steenbakkerijen Van Herck en Verstrepen hadden hun activiteiten gestaakt en de putten waren een gegeerde prooi voor de stortbarons. Het gemeentebestuur kocht van Van Herck 10 ha 75 a 30 ca putten voor 7.019.325 fr. (65,28 fr. per m2), plus 14 krotwoningen voor een gezamenlijke prijs van 1.654.675 fr. De putten van Verstrepen hadden een oppervlakte van 12 ha 12 a 99 ca en werden aangeschaft voor 8.578.210 fr. (70,72 fr. per m2), plus 15 krotwoningen voor 1.203.950 fr. Het gemeentebestuur besteedde aldus 18.456.160 fr. aan de verwerving van de gronden en de te slopen krotwoningen. De werkzaamheden aan het recreatiegebied konden beginnen.

De elfde burgervader kreeg geen straat of plein naar hem vernoemd.