Categorieën

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Wijkbussen

De wijkbussen werden geplaatst aan invalswegen en gehuchten en dorpsplaatsen waar geen ontvangstkantoren waren. In deze postbus hing een stempel met daarop een letter van het alfabet. De landelijke postbode moest de brieven die in die bus werden gevonden afstempelen met die stempel, maar hij moest ook die stempel gebruiken op zijn “controle blad’ om aan te tonen dat hij zijn ronde volledig had afgelegd; dit reglement werd afgeschaft in 1895.

De posttarieven werden bij Koninklijk besluit bepaald. Zij waren zeer ingewikkeld en verschilden van plaats tot plaats. Elke brief moest ingeschreven worden bij vertrek en bij aankomst. Het port werd berekend voor elk poststuk afzonderlijk op basis van afstand en gewicht. De bestemmeling moest normaal het port betalen. In 1847 bekwam de post officieel, van staatswege het monopolie voor het vervoer van geadresseerde briefwisseling.

Spijtig genoeg brak in die tijd de cholera uit en de brieven die van uit een peststreek werden verzonden bleven een zekere tijd in quarantaine. Deze poststukken werden in azijn gedrenkt of in dampen van tabak of solfer gelegd en werden doorboord met kleine gaatjes. Heden worden nog regelmatig poststukken gecontroleerd en in Antwerpen en Brussel hebben ze een ontsmettingsmachine.

Op 1 juli 1849 verscheen de eerste Belgische postzegel. In mei en juni van het jaar 1849 werden in 134 postkantoren van ons land geteld hoeveel brieven er verzonden werden. In totaal waren er dat 558.674. Over een afstand tot 30 km waren er dat 235.127. Meer dan 30 km waren er 323.547 voor de maand juni. Voor die tijd werd het briefport over het algemeen aan de postbode betaald wanneer de brief werd afgegeven.

Vereenvoudigde taksen:
Tot 30 km. en tot 10 gr.= 10 centiemen. Boven 30 km.en tot 10 gr.= 20 centiemen. Gewicht 10 tot20gr.=2porten enz… In 1836 voor 10gr. 20 centiemen in het zelfde postarrondissement.

Brief van Sint-Amands naar Sint-Niklaas
Boom 23 nov.1836 (stempel distr.kantoor Boom)
S R = services rurale (op elke brief onderworpen aan de taks op de landelijke briefwisseling diende deze stempel aangebracht te worden).
P= Postbusstempel Sint-Amands [mfn]Bron: Barensweeën en geboorte van de landelijke postdienst in de provincie Antwerpen. M. Van Der Mullen ( V.B.P.studiekring) 1990 Piet Van San[/mfn]