Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Ontstaan van de post in Boom

De eerste rechte baan of route in Vlaanderen was de baan van Antwerpen naar Brussel. Zij werd voornamelijk gebruikt door kooplieden en door stadsboden die informatie naar Brussel moesten brengen o.a. over dieven en de plakkaten enz.

De inventaris van het oud-gemeentearchief van Boom, vermeldt praktisch geen dorpsrekeningen, die zijn waarschijnlijk vernietigd door de oorlogen, die in onze streken waren. Want de archieven werden bewaard in een kamertje maar ook in de toren van de dorpskerk en die brandde meestal uit. De dorpsrekeningen vermelden elke betaling ook die van de briefbode, lopende bode en staatsbode.

In het algemeen rijksarchief afd. handschriften archiefstuk nr.3377 van 1577 worden de eigendommen van Joannes Baptist Tassis (postmeester-generaal) beschreven. Opgemaakt na zijn overlijden is het alfabetisch geklasseerd volgens gemeentenamen, o.a. Boom wordt er in vermeld “onder Boomen”: “Item eene elsen hosch onder de prochie van boomen onderhalff bundere rontsomme (rondom) ’s heerenstrate. Item ‘loch VII blinder hosch voorsijde prochie.”

Het rekenboek van het jaar 1666 vermeldt de betaling van “bodeloon” 8 stuivers: “Item als noch heeft de rentmeester betaelt aen de bode van Turnhout die er een beschriff brief brach/. Beschrijfbrief van 1730 naar de hooftschouteth (Antwerpen) betaelt de bode I gulden ende 15 stuivers”.

De eerste bodenvermeldingen van Boom vinden we terug in de rekeningen van F.De Prost “van het draegen van de brieven ende placaten van het canton van Boom”

Boden[mfn]Bron: rijksarchief A’pen o.g.Boom nr.16 en 20[/mfn]

Den 10 october 1798 naer Antwerpen geweest naer adminnestraete daer voor 1 gulden 4 stuivers.

Den 14 dito gedraegen brieven voor de agenten daer voor 0 gulden 18 stuivers.

Den 21 dito gedraegen eenen brief voor den agent van Rumpst daer voor 0 gulden 8 stuivers.

Den 7 november gedraegen eenen brief voor den collecteur daer voor 0 gulden 2 stuivers Deze boden waren eigenlijk gemeenteboden. 

Brief van 20/12/1730 aan de burgemeester van Boom. Betaling vermeld 4 gulden.

Brief van 11 thermidor jaar 2(Franse tijdrekening)

Brief van 16/2/1782 aan de burgemeester van Boom, stempel postkantoor Antwerpen