Categorieën
Posterijen

POSTGESCHIEDENIS VAN BOOM

Hollandse periode

Tijdens het Hollands bewind werden de posterijen van het koninkrijk der Nederlanden verdeeld in vijf postdistricten. Maar wanneer het distributiekantoor Boom is opgericht vertellen de archieven niet. volgens J.Symons zou het opgericht zijn tussen 1823-1830.

Boom was ook belangrijk voor de verbinding tussen Antwerpen en Brussel; in de Hollandse tijd vermelden de archieven dat er een diligence in Antwerpen vertrok om 3 uur, er was een aansluiting om 5 uur per trekschuit die dan te 9 uur aankwam te Brussel.

Volgens “De staat der gemeenten van provincie Antwerpen”,  waarvan de brieven toekomen door tusschenkomst der Postkantoren van Antwerpen, Lier enz., jaar 1826. Dit archiefstuk vermeldt Boom onder de rubriek door wie en op welke wijze de brieven op destinatie komen met de diligentie, gesteldde dagen per week om brieven af te halen, alle dagen. In het postmuseum van Brussel (Adminstraties des Postes van het jaar 1823 ) worden de plaatsen en aankomst vermeld waaronder Boom: ‘Vertrek Antwerpen – Boom om 7 uur ’s morgens en vermeldt verder “correspondt” met de schuit op Brussel dagelijks. Mees Francois, Concessiehouder “Route de Boom Anvers” 18 juli 1824 Reglement voor de onderneming der Diligence van Antwerpen naar Boom en vice versa bediend wordende door F. Mees wonende te Antwerpen, Corresponderende mit de Schuit van Brussel op Boom.

Art. 1 de diligence zal den weg van Antwerpen op Boom en vice versa het geheel jaar daar afleggen, zij vertrekt van Antwerpen te 7 uren des ochtends om te negen ure te Boom aan te komen. Zij vertrekt van Boom te elf ure des voormiddags na aankomst van de schuit van Brussel, om te een uur des namiddags te Antwerpen aen te komen.

Art. 10 vermeldt o.a. dat de diligentie moet vertrekken op de stadsklok met of zonder passagiers, bij vertraging zal de plaatselijke regering een onderzoek instellen, en een boete opleggen die zal dan geschonken worden aan de algemene armenkas. Met deze dilligentie ging ook het brievenvervoer mede voor Brussel met de schuit.[mfn]Bron: rijksarchief Antwerpen, hedendaags gem.archief Boom nr.3394[/mfn]