Categorieën
Guldenboek der vuurkaart

Project ‘Guldenboek der Vuurkaart’

Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940, door het Uitgevershuis J.Rozez te Brussel. Het bevat namen en foto’s van oorlogsveteranen die in het bezit waren van een Vuurkaart.   Al deze info werd van 2006 tot 2009 bewerkt en gedigitaliseerd.  Het boek werd in  8 Nederlandstalige en 8 Franstalige delen met diverse bijvoegsels uitgebracht. De editie 1940 is geen aparte editie maar telkens een kopie van één van de voorgaande edities met mogelijk enkele afwijkingen.

Voor een uitgebreide uitleg over het Guldenboek der Vuurkaart kan je hier terecht

Aan de digitalisatie van het Guldenboek werd van 2006 tot 2009 gewerkt door: Ludo De Herdt (+), Roel Struyve, Dirk Van Hoef(www.ars-moriendi.be),  André Darquennes, Etienne Suy, Thomas De Groote, V.V.F. Merksem en Marc Verlinden. De boeken bevinden zich ook in de bibliotheek van Ten Boome.

Raadpleeg eerst de database waar je kan zien in welk boek de vuurkruiser staat vermeld en of er ook een foto aanwezig is.

Je kan de database en boeken hier raadplegen

 

Een woord van dank gaat uit naar Willy Mees (+), John Paessens en Patrick Praats en Yvonne Heslinga, stichtster, en de leden van het ‘Forum Eerste Wereldoorlog‘.

De Heemkring “Ramscapple aan den Yser” verdient een speciale vermelding voor de verkregen informatie en hulp voor het project.