Categorieën
Artikels jaarboeken

RONDLEIDING IN HERBERG EN AFSPANNING DE SCHEEPVAART TE BOOM ANNO 1836

Jan Baptista Van Antwerpen overleed in het voorjaar van 1831. Anna Elisabeth Peeters, toen omschreven als hotelhoudster, zette de zaak voort. In september van dat jaar huwde haar zoon Carolus Benedictus Van Antwerpen, geboren te Boom op 23 februari 1806, met Joanna Theresia Eyckmans, geboren te Boom op 14 augustus 1802.1RAA, BS Boom, huwelijksakte 36 van 14/9/1831. Het gezin bleef inwonen bij de weduwe Van Antwerpen, Leopoldstraat 7, en nam geleidelijk aan meer en meer taken op zich.

De Scheepvaart in de Leopoldstraat. Bron: fotocollectie Marc Verlinden

Half maart 1835 moest de huurovereenkomst hernieuwd worden. Bij deze gelegenheid werden Carolus Benedictus en Joanna Theresia, het jonge paar, de nieuwe waarden. De huurovereenkomst gold in principe voor 12 jaar maar was elke 3 jaar opzegbaar. De huur, 765 fr. per jaar, moest zesmaandelijks betaald worden. Anna Elisabeth Peeters, Carolus Benedictus’ moeder, stond toen nog voor meer dan 2000 fr. in het krijt bij de huisbaas. Hiervoor werd een afbetalingsplan opgesteld ter gelegenheid van het nieuwe huurcontract, waarin stond dat er 73 maandelijkse aflossingen van 30 fr. moesten gebeuren. Er werd nog eens uitdrukkelijk gestipuleerd dat het bier bij de kinderen Guilielmus Ceulemans te Boom afgenomen diende te worden of in elk geval bij iemand die de verhuurder zou aanwijzen. De herberg moest goed onderhouden worden, de vensters, de deuren alsook de muren van de ramen aan de binnenkant, dienden elke 4 jaar geschilderd te worden met goede olieverf.2RAA, notariaat 8654, notaris Carolus Joannes Antonius Vermeulen te Boom, akte 63 van 23/3/1835.

Joanna Theresia overleed in de herberg te Boom op 6 juni 1835, nog geen 33 jaar oud.3RAA, BS Boom, overlijdensakte 82 van 6/6/1835.