Categorieën
Artikels jaarboeken

RONDLEIDING IN HERBERG EN AFSPANNING DE SCHEEPVAART TE BOOM ANNO 1836

Na 1836

Als grote en bekende herberg die flink wat volk aantrok, was “De Scheepvaart” de plaats waar tal van openbare verkopen plaatsvonden. In de aanhef van deze notariële akten wordt vaak de naam van de herberg waar de verkoop plaatsvindt en van de uitbater ervan vermeld. Zo zien we dat in 1850 Theophile Van Antwerpen de waard is in “De Scheepvaart” in de Leopoldstraat.1RAA, notariaat 8669, notaris Carolus Joannes Antonius Vermeulen te Boom, akten 79, 81, 83, 84 en 91 van 25/4 tot 8/5/1850. Theophile, geboren te Boom in 1812, was de jongere broer van Carolus Benedictus.

In 1865, na het overlijden van Joannes Baptista Benedictus Best en Isabella Maria Ceulemans, waren hun nagelaten goederen gemeenschappelijk in het bezit van hun zoon en dochter Emilius Adolphus Franciscus en Maria Henrietta Constancia Best. Emilius Adolphus Franciscus woonde in Elsene en was rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Maria Henrietta Constancia woonde te Boom en was gehuwd met Joannes Servatius Tuyaerts, advocaat en burgemeester van Boom. De onroerende goederen die nagelaten werden door wijlen secretaris Best en zijn vrouw bestonden uit een aantal panden te Bouwel en Berlaar, enkele bezittingen te Niel, maar het leeuwendeel was vastgoed te Boom, vooral bestaande uit herbergen. 

Joannes Servatius Tuyaerts (1811-1890), burgemeester van Boom en advocaat. Bron: www.tenboome.be

De goederen uit Bouwel en Berlaar waren verkocht voor meer dan 50.000 fr. Op 19 maart 1865 werden de bezittingen uit Boom en Niel verdeeld. Lot 3 bestond uit een groot huis met stallingen, remise, open plaats en toebehoren, zijnde afspanning “De Scheepvaart” in de Leopoldstraat, 3 are 95 centiaren groot, geschat op 12.000 fr. Als de lange lijst met schattingen afgewerkt was, werd bij lottrekking bepaald aan wie welk lot zou toekomen. “De Scheepvaart” werd toebedeeld aan Maria Henrietta Constancia en haar man, burgemeester Tuyaerts.2RAA, notariaat 8684, notaris Carolus Joannes Antonius Vermeulen te Boom, akte 42 van 19/3/1865.