Categorieën
Artikels jaarboeken

RONDLEIDING IN HERBERG EN AFSPANNING DE SCHEEPVAART TE BOOM ANNO 1836

De familie Van Antwerpen bleef trouw de dienst ter plaatse verzekeren. De herberg werd bezocht door mensen van heinde en verre. Zo passeerde de genoemde Engelse schrijver Robert Louis Stevenson, die zich in weinig vleiende bewoordingen uitliet over zijn bezoek.

Robert Louis Stevenson (1850-1894).

Ook mensen van dichtbij vonden er hun gading. We zagen al dat notarissen er vaak neerstreken ter gelegenheid van een openbare verkoop. Maar Florent Vermeulen, notaris te Boom van 1866 tot 1871, die zocht er wat anders. Hij was pas notaris, gevestigd in de Groenehofstraat, als hij in conflict kwam met zijn ouders. Immers, tussen hem en Anna Celestina Van Antwerpen, de dochter van een hotelhoudster in de Leopoldstraat, bloeide iets moois. Maar ze was duidelijk niet de keuze van Florents ouders, erenotaris Carolus Joannes Antonius Vermeulen en Theresia Van Langenhoven.

Dus vroeg Florent langs officiële weg, bij “eerbiedige aanvraag”, tot driemaal toe toestemming om met haar te mogen huwen. Op geen van deze 3 vragen was het antwoord positief. Uiteindelijk trouwde hij na de procedure toch met haar.1De Loenen, T. (2000). Genealogie van het notariaat te Boom in de 19de eeuw, p. 33.

In de bijdrage van Marcel Vereycken lezen we dat in 1969 de familie Albert Cop-Thys een deel van het fameuze pand “De Scheepvaart” verwierf om te incorporeren in haar winkels, die aan uitbreiding toe waren. Later was er een Chinees restaurant gevestigd (zie Figuur 5). De afbraak gebeurde in 1993. Daarna verrees op die plaats “Residentie De Scheepvaart”, een complex bestaande uit 2 handelsruimten en 9 appartementen. Gelukkig is er de naam, die met een knipoog verwijst naar de herberg, hotel en afspanning die er meer dan 2 eeuwen heeft gestaan. Nu de gedenkplaat nog.

De Leopoldstraat in de jaren 1970. Als achtste huis op de linkerkant zien we Chinees restaurant Canton, in het gebouw waar vroeger “De Scheepvaart” was.
Bron: fotocollectie Marc Verlinden.

Dank aan Leo Van linden voor het proeflezen van deze bijdrage en aan Marc Verlinden voor de illustraties.

Bibliografie van de uitgegeven bronnen.

  • De Loenen, T. (2000). Genealogie van het notariaat te Boom in de 19de eeuw. In: Jaarboek 2000. Rumst: Rumesta.
  • De Loenen, T. (2004). Notariaat Carolus Joannes Antonius Vermeulen, notaris te Boom, repertorium 1827-1846. Rumst: Rumesta.
  • De Loenen, T., L. Van linden en L. De Herdt (2010). Notariaat Carolus Joannes Antonius Vermeulen, notaris te Boom, repertorium 1847-1866. Rumst: Rumesta.
  • Lamot, B. (1957). Hoe Boom groeide. Antwerpen: De Vlijt.
  • Vereycken, M. (1993). Hotel De Scheepvaart. In: Jaarboek 1992-1993. Boom: Ten Boome.
  • Vinck, A. (1999). Boom van de oudheid tot het jaar 2000. Boom: VZW Weck.                                                                                                          Tom De Loenen