Categorieën
Auteurs Boeken

Siebens Herman

°Reet 13 juni 1958

Terug naar index Boomse schrijvers

Bibliografie  Herman SIEBENS, PhD

 •  (1979) Als een kind je pad kruist. Korrel, 5(1), 14-15.
 •  (1979) Evalueren? Ko-Info, (06), 2-5.
 •  (1979) Wij proberen het zo. Ko-Info, (06), 6-7.
 •  (1979) Ook met de ouders stappen zetten! Ko-Info, (09), 3-5.
 •  (1979) De memoires van Jezus. Ko-Info, (09), 8-9.
 •  (1979) Geschiedenis van de +13-werking. Ko-Info. (11), 11.
 •  (1980) Pastoraal en katechese in ruimer verband. Ko-Info. (06), 10-11.
 •  (1980) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (12), 2-5.
 •  (1981) Op de Tast. Leuven: Acco.
 •  (1981) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (01), 3-6.
 •  (1981) Waarom blijven we katechese geven? Ko-Info, (03), 12-14.
 •  (1981) Waarom blijven we bezig met katechese? Ko-Info, (05), 17-18.
 •  (1983) Het bevrijdend woord van Edward Schillebeeckx. Ko-Info, (06), 12-13.
 • (1992) Sleebus, J. (Ed.) . Wandelwijzers. Brussel: Brukselbinnenstebuiten.
 •  (1992) De nieuwe boodschap van het geloof. Leuven: Davidsfonds.
 •  (1992) Over mensen en hun zaakjes. Branding, 3(3), 29-36.
 •  (1992, September). United Colors of ‘beton’. Paper presented at the EBEN Conference, Paris.
 • (1993) Sleebus, J. (Ed.). Eurotaurus. Brussel: Brukselbinnenstebuiten.
 •  (1994) Zakenethiek. Leuven: Garant.
 •  (1994b) Werkvormen. In Van den Bossche, J. (Ed.). Toeterweltoe. Brussel: Jemp.
 •  (1996) Tussen geloof en ongeloof. Leuven: K.U.L. [paper advanced master]
 •  (1996) Stress op het werk. Leuven: Garant.
 •  (1996) Leerlingenparticipatie. Onze school is ook jouw school. Handboek Leerlingenbegeleiding, (18), 151-168.
 •  (1996) Wat kan en niet kan. Kwaliteitskrant, (11), 10-11.
 •  (1997, September) Quality of Care. Paper presented at the EBEN Conference, Prague.
 •  (1997) Over 1 & Ander. Brussel: Jemp. [3 volmues]
 •  (1997, September) (Annoyance)². Paper presented at the EBEN Conference, Utrecht.
 •  (1997) Using Stakeholder-Theory into Case-Method. Teaching Business Ethics, 1(4), 353-368.
 • (1997) Werknemersparticipatie als stressbestrijding. De Vlaamse Ondernemer, 8(152), 15.
 • (1998) Care for Quality. Business Ethics: a European Review, 7(3), 150-162.
 • (1998, September) The ‘Diamond’, an instrument to gain insight in the ethical organisational. Paper presented at the EBEN Conference, Louvain.
 • (1998) Verantwoordelijkheden van de onderneming. Rotary Contact, (179), 2-4.
 • (1998) M. Novak. Zaken doen als roeping. Pleidooi voor het kapitalisme. Collationes. Vlaams Tijdschrift voor Theologie en pastoraal, 28(1), 102-103.
 • (1999) L’Ethique des Affaires. Leuven: Garant.
 • (1999) Over inspraak gesproken. Leuven: Garant.
 • (1999). Ethiek … Heb ik daar zaken mee? Boom: Vlaams Netwerk voor Zakenethiek.
 • (1999) Over inspraak gesproken … in een christelijke school. Nova et Vetera, 76(6).
 • (1999). Lessen uit de dioxinecrisis – Kwaliteitszorg. Rotary Contact, (201).
 • (1999). Lessen uit de dioxinecrisis – Hier komt Rotary in het verhaal. Rotary Contact, (202).
 • (1999) (Zaken)ethiek [v]. Ethische Perspectieven, 9(3/4), 164-182.
 • 1999) Stress aan mijn lijf. Boom: Vlaams Netwerk voor Zakenethiek.
 • 2000). L’Ethique … C’est mon affaire? Aalst: Rotary Club.
 • (2000). Social-profit, een ethische zorg. In Coeckelbergh, D. (Ed.). Social Profit Jaarboek 2000. Antwerp: Standaard Uitgeverij.
 • (2000). Social profit, ethical profit? Paper presented at the EBEN Conference, Cambridge.
 • (2000, September) Defence fits in extensive care for peace and safety. Paper presented at the EBEN Conference, Cambridge.
 • (2000) Financiële participatie. Stand van zaken. Ondernemen, (06).
 • (2000). Ondernemen zal duurzaam zijn … of niet. Milieuwerken, (May).
 • (2000). Verdien uw maatschappelijke verblijfsvergunning. Ondernemen, (June), 20.
 • (2000). Financiële participatie. Tijd voor een wettelijk kader. Vrijbrief, [no details].
 • (2001). Zorg om kwaliteit. Kwaliteitszorg als fundament van bedrijfsethiek. Praktijkgids Kwaliteit & Certificatie, (42), 117-184.
 •  (2001)(Ed.). Dubbel gebruik. Brussel: VKW.
 • (2001) Gerede twijfel en weifelende antwoorden over mensenrechten en bedrijfsleven. In Cassimon, D., Nauwelaerts, Ph. & Opdebeeck, H. (Eds.). Mensenrechten in het bedrijfsleven. Toch meer dan windowdressing. Antwerp: Intersentia.
 • (2001, September). Facile doubts and wavering answers about human rights and company life. Paper presented at the EBEN Conference, Valencia.
 • (2001) Coeckelbergh, D. &  . Ethisch profijt voor social-profitorganisaties. Diegem: Ced.Samsom.
 • (2001) Op weg naar behoorlijk(er) schoolbestuur. Corporate governance voor de raad van bestuur van secundaire scholen. Handleiding Schoolbeleid en -management. (04). [2 articles]
 • (2001) Op weg naar behoorlijk(er) schoolbestuur. Corporate governance voor de raad van bestuur van secundaire scholen. Handleiding Kwaliteitszorg. (05). [2 articles]
 • (2001, September). Concepts and working instruments for corporate governance. Paper presented at the EBEN Conference, Valencia.
 • (2001). Kwaliteitszorg als ethisch fenomeen. Handleiding Kwaliteitszorg, (09).
 • (2001) Sociale economie moet vooral economie zijn. Ondernemen, (10).
 • (2001)(Ed.).  De actieve raad van bestuur. Werkinstrumenten voor corporate governance. Brussel: VKW.
 • (2002). Een goede naam: reputatiemanagement voor schoolinstellingen. School en Samenleving. (1).
 • (2002). Concepts and Working Instruments for Corporate Governance. Journal of Business Ethics, 39 (1/2), 109-116.
 • (2002).  Verantwoord ondernemen is goed voor de reputatie. VKW-info, 17(13).
 • (2002, September). Ethics at the top. Paper presented at the EBEN Conference, Poznan.
 • (2002, May, 15) Democratie is georganiseerd van mening verschillen. Tertio.
 • (2002, May, 22) Vissen in de centrumvijver. Tertio.
 • (2002, May, 22) Ontzuiling leidt tot ontzielde politieke managers. Tertio.
 • (2002, June, 05) Caritas 70 jaar op de bres. Tertio.
 • (2002, June, 05) Armoedebestrijding vraagt rijke inzet. Tertio.
 • (2002, June, 19) Media bepalen waar publiek en politici warm voor lopen. Tertio.
 • (2002, June, 26) Dossier verantwoord ondernemen. Tertio.
 • (2002, June, 26) De wortel van het kwaad. Tertio.
 • (2002, July, 03) Ethisch beleggen scoort. Tertio.
 • (2002, August, 28) Wie bestuurt de school? Tertio.
 • (2002, August, 28) Stilzitten zit er niet in. Tertio.
 • (2002, November, 06) Op de bres voor menswaardige zorg. Tertio.
 • (2002) Een goede naam: reputatiemanagement voor schoolinstellingen. Marketing. (1).
 • (2002) Verantwoord ondernemen & corporate governance. In  (Ed.) De actieve raad van bestuur. Brussel: VKW.
 • (2003, January, 08) Spiritualiteit doorprikt mythes economie. Tertio.
 • (2003) Deugdelijk schoolbestuur. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2003, April) Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Edinburgh.
 • (2003, May) Quality of Work. Paper presented at the IESE Conference, Barcelona.
 • (2003, June) Cosm-etica. Paper presented at the EBEN Conference, Oslo.
 • (2003, August) The Ethics of Change. Paper presented at the EBEN doctoral workshop, Budapest.
 • (2003, August) Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Budapest.
 • (2003h) Gelijke (onderwijs)kansen realiseren. Een praktijkvoorbeeld. School en Samenleving, (4), 51-82.
 • (2003) Ethisch verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Stand van zaken anno 2003. Excel, (63).
 • (2003) Wie zorgt voor grijze golf? Tertio, (193), 1&3.
 • (2003) Ethisch verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Stand van zaken anno 2003. Excel, (63), 13-15.
 • (2003, November) Stakeholder approach versus other concepts of business responsibility, searching for an overall concept about responsibility in business. Paper presented at the academic session with Ed Freeman, Louvain.
 • (2003, December) Globalisering & ethiek. Een probleem zonder pasklare oplossing. Paper presented at Symposium RUGhent.
 • (2004) Creating Learning Organisations about Quality of Work. Paper presented at the conference of Ghent.
 • (2004) De waarden-volle school – visie. School en Samenleving, (6), 9-38.
 • (2004, September) For a better Quality of Life @ Work. Paper presented at the EBEN Conference, Barcelona.
 • (2004) De waarden-volle school – praktische aanpak. School en Samenleving, (7), 9-40.
 • Fret, K., Maes, A.,  & Vinck, A. (2004e). Camille Bal. Booms bouwmeester van 1911 tot 1955. Boom: Emabb/ALB.
 • (2004) Zelf de GOK-werking evalueren. Een praktijkvoorbeeld uit Kapellen. School en Samenleving, [no details].
 • (2004) Globalisering en ethiek. De rol van sociale standaarden en labels. Ethiek & Maatschappij, 7(2), 50-65.
 • (2004) Van quality manager tot ethics officer. Kwaliteitskrant, (5), 23.
 • (2004) Quality of Work. Paper presented at the EBEN-UK Conference, Edinburgh.
 • (2004). Quality of Work. Paper presented at the IESE Conference, Barcelona.
 • (2005, January) Quality of Work. Paper presented at the EOQ Conference, Tallinn.
 • (2005) Business ethics concepts for Public Administrations & Civil Services. Paper presented at the Conference, Louvain.
 • (2005) Van rariteit tot mainstream. Een sociale geschiedenis van de bedrijfsethiek in Vlaanderen. In Langenberg, S. & Stilljé, A. Wil de ethisch expert opstaan? Antwerp: Garant.
 • (2005) Facilitating Leadership. EBS Review, 2(20), 9-29.
 • (2005) Kwaliteitszorg als fundament van bedrijfsethiek. Procestechnieken en -engineering, (54), 109-134.
 • (2005, June) Servant-Leadership: a Practical Definition. Paper presented at the EBEN Conference, Tallinn.
 • (2005, June) Facilitating Leadership. Paper presented at the EBEN Conference, Tallinn.
 • (2005) Integrale Kwaliteitszorg. Procestechnieken en -engineering, (54).
 • (2005, September). Quality of Work. Paper presented at the EBEN Conference, Bonn.
 • (2006, June). As easy as it seems!? A critical reading of the CSR-concept. Paper presented at the EBEN Conference, Sint-Petersbourgh.
 • (2006) Vak bedrijfsethiek noodzakelijk in secundair onderwijs. Tertio, (356), 3.
 • (2006) Samenwerken aan veiligheid. Van algemene ethiek naar ethiek en deontologie van de politie. Boom: Lokale Politiezone Rupel-Boom.
 • (2006) Gelijke (onderwijs)kansen realiseren. Een praktijkvoorbeeld. In Cré, J. GOK-ken op de toekomst. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007, February). Met het vak economie op de softe tour. Paper presented at the Dag van de Aconomie, CNO, Antwerp.
 • (2007) Facilitating Leadership. Antwerp: Garant.
 • (2007) Verantwoord Schoolmanagement. I. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007) Verantwoord Schoolmanagement. II. Mechelen: Wolters-Plantyn.
 • (2007) Opleiden tot duurzaam ondernemen? Paper presented at Artevelde Hogeschool, Ghent.
 • (2007, September) Responsible School Management. Paper presented at the EBEN Conference, Louvain.
 • (2007) School in verandering – 1: de weg naar onderwijskwaliteit. School en Samenleving, (16), 35-66.
 • (2007) Sociale huisvesting Boom Terhagen. 100 jaar bij de les. Boom: Emabb/ALB.
 • (2008) School in verandering – 2: veranderingsmanagement. School en Samenleving, (17), 17-43.
 • , Thevelein, P. & Vromman S. (2008) Verantwoord ondernemen in de horeca. Malle: 3mPublishing.
 • (2008) Over 1 & Ander. Antwerp: Garant.
 • (2008, June) How to build a more ethical school? Paper presented at the EBEN Conference, Antalya.
 • (2008, September) Control – social control – self-control. About ethics and different formats of power. Paper presented at the EBEN Conference, Lille.
 • (2008) Zelfevaluatie foor schoolmedewerkers in het kader van een kwaliteitsbeleid. Opportuniteiten en valkuilen. Kwaliteitszorg in het onderwijs, (19), 39-62.
 • (2008) Zorg en informatie: een ethische kwestie. Zorgbreed, 6(22), 2-12.
 • (2009) Humor, onderwijs en verantwoordelijkheid. Drie verschillende werelden. Of niet? In Dietvorst, C. & Mahieu, P. (Eds.). De school, de lach en de lagg. Antwerp: Garant.
 • (2009, June) Conceptual Clusters: beyond the classic conflict between conflict. Paper presented at the EBEN Conference, Beer Sheva.
 • (2009, September) Business Ethics at the level of secondary schools: an inevitable consequence. Paper presented at the EBEN Conference, Athens.
 • (2009) Stakeholder Approach a Philosophy of Life. Paper presented at the EBEN Conference, Athens.
 • (2009) Bij nader toezien. Wandelen door de Beukenlaan in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2010) Facilitating Leadership. Paper presented at the European SPES Conference, Hilvarenbeek.
 • (2010, June) Policy-Pursuing Ability. Paper presented at the EBEN Conference, Tampere.
 • (2010, July) Stakeholders Theory as a philosophy of life. Paper presented at the Wharton-Bergamo Conference, Bergamo.
 • (2010) Duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord handelen. Antwerp: Garant.
 • (2010) Mijnheer de directeur, mag ik even naar huis bellen? Personeel en Organisatie, (25), 36-69.
 • (2010, June) Responsible school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the Doctoral Workshop at the EBEN Conference, Trento.
 • (2010, June) About the real meaning of ethical concepts. A qualitative research with school leaders in secondary schools in Flanders. Paper presented at the EBEN Conference, Trento.
 •  (2011) & Van Den Berghe, E. De dolende mens. Antwerp: Garant.
 • (2011) Facilitating Leadership. In Eynikel, J. & Thompson, M.J. (Eds.). Leading with Wisdom. Antwerp: Garant.
 • (2011) Coenjaerts, D., Fret, K., Laureyssens, G. & . Braem en Boom, conflict en harmonie. Boom: Emabb/ALB.
 • (2012)& ten Have, R. . Grenzeloos leren over kwaliteitszorg in het Onderwijs: Vlaanderen ‘versus’ Nederland. Mechelen: Plantyn. Retrieved from http://www.leerrijk.be .
 • (2012) Faciliterend leiden. Mechelen: Plantyn. Retrieved from http://www.leerrijk.be .
 • (2012) Coenjaerts, D., Fret, K., Maes, A.,  & Vinck, A. . Camille Bal. Booms bouwmeester van 1911 tot 1955. Boom: Emabb/ALB.
 • (2013) Verantwoord schoolmanagement. Literatuurstudie en empirisch onderzoek naar de conceptuele basis voor ethisch te verantwoorden management in secundaire schoolinstellingen in Vlaanderen. Antwerp: University of Antwerp. [doctoral dissertation]
 • (2013, September) Responsible school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the EBEN Conference, Lille.
 • (2013) Responsble school management. Literature review and qualitative research on a conceptual basis for responsible management in secondary schools in Flanders. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Portoroz.
 •  (2013) Apers, P., Coenjaerts, D., De Maeyer, M., Fret, K., , Van de Mosselaer, G. & Verbeeck, L. School maken in Boom. 150 scholen in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2013) Ethisch verantwoorde controle. Een verkenning. Ethische Perspectieven, 23(4), 368-399.
 • (2014) Grenzen aan verandering. Over moeten, (niet)willen en (niet) kunnen. Antwerp: Garant.
 • (2014) The Ethics of Control. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Helsinki.
 • (2014) Mahieu, P.,  & Van Rossem, A. . ‘School Ethics’ – Responsible School Management: the Application of Business Ethics to School Management. Vodenje, 12(special), 143-166.
 • (2015) The Quest for Responsible School leadership: facilitating is the answer. Paper presented at the ENIRDELM Conference, Dublin.
 • (2015) The Ethics of Control. In Kanervio, P., Pulkinen, S. & Risku, M. (Eds.) More Trust, Less Control – Less Work? Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • (2015) Zonder goesting lukt het niet. Over stress en bevlogenheid in het Onderwijs. Korpus, 2.
 • (2016) United Colors of Beton. Antwerp: Garant.
 • (2016) Facilitating leadership, the Answer to the Quest for Responsible Leadership. In Hurley, T. & O’Connor, E. (Eds.) Leadership for Future Focused Education and learning for All. Proceedings Enirdelm Conference 2015, Dublin.
 • (2017) Ethical Leadership vs. Destructive Behaviour. Article 26th Enirdelm Conference. Krakow.
 • (2017) Ethical Leadership vs. Hostility. Ethics and Opposition. Enirdelm Newsletter 11/2017, 22-25.
 • (2018). Bij nader toezien. Wandelen doorheen de Beukenlaan in Boom. Boom: Emabb/ALB.
 • (2018) Ethical Leadership vs. upwards Hostility. In Dorczak, R.
 • (2018) Leading and Managing for Development. Article OSKKO Conference, Jagiellonian University, Krakow.
 • (2018) Ethical Leadership under Hostile Fire. Wybrane Zagadnienia Zarzadzania I Przywodztwa Edukacyjnego. Krakow: Instytutu Spraw Publicsnych Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 • (2018) Ethical Leadership under Hostile Fire. Monografie I Studia Instiytutu Spraw Publicsnych. Krakau: Uniwersutetu Jagiellonskiego w Krakowie.
 • (2019) Responsible Professionalism. Oud-Turnhout: Gompel&Scavina.
 • 2019) Verantwoord professioneel handelen. Oud-Turnhout: Gompel&Scavina.
 • (2019) Taking Risks into account: Responsible Management. Valencia: EBEN Annual Conference.
 • (2019) A Grand Theory of Anti-social, Destructive Behaviour. Valencia: EBEN Annual Conference.
 • (2019) Taking Risks into account: Responsible School Management. Ljubljana: Enirdelm Conference.
 • (2019) A Grand Theory of Anti-social, Destructive Behaviour. Ljubljana: Enirdelm Conference.
 • (2019) Employees’ Upwards Hostility. A Specific Phenomenon of Ethical Leadership. Ethical Perspectives. 26 (3), 459-500.
 • (2020) Grand Theory of Antisocial and Destructive Behavior. Vodenje. 1, 47-103.
 • (2021) Op zoek naar UVRM 3.0. Het mensenrechtenprobleem anno 2021 en Hannah Arendt. De Uil van Minerva. 34 (1), 16-24.
 •  (2021) Een droom van een park. Utopia in Boom. Boom: ALB.
 •  (2021) Op goed geluk. Risico’s ernstig genomen. Boom: uitgave in eigen beheer.

Terug naar index Boomse schrijvers