Categorieën
Artikels jaarboeken molens

SPROKKELEN ROND WINDMOLENS

De Sint-Annamolen  

Deze standaardmolen werd gebouwd op het “Capelleveld” in de huidige Kapelstraat. Hij lag ongeveer aan de overzijde van de straat op de plaats waar de oude Sint-Annakapel stond, dus aan de linkerzijde van de Kapelstraat. Na het afbreken van de molen in 1855, bouwde Frans Wuyts er zijn smidse.

Daar de molen nog niet op de kaart van Ferraris (1775) staat, moet hij waarschijnlijk kort daarna gebouwd zijn. Tot 1834 was hij eigendom van Jan Baptist Van der Cruyssen, molenaar te Boom. Het jaar nadien ging hij over in handen van Frans Van Reeth-Cop.

Bij de openbare verkoop van 19 mei 1867 1Noot van de redactie: Gezien de afbraakdatum zal dit eerder 1837 of 1847 moeten zijn.werden “de steenbakkerijen, droogplaatsen, 4 huisjes en de WINDMOLEN op de Vlietmanshoek” toegewezen aan steenbakker Jac. Spillemaeckers-Pauwels. In 1855 werd de molen afgebroken.