Categorieën
Artikels jaarboeken molens

SPROKKELEN ROND WINDMOLENS

De stenen windmolen

Op het einde van de ‘Blauweroot’ (= waar nu enkele mooie woningen staan aan het sport- en recreatiegebied De Schorre)werd in 1846 een stenen windmolen opgericht. Deze molen lag dus niet zo ver van de Sint-Annamolen.

De weduwe van Jan Baptist Joos-De Corte liet deze graan- en oliemolen bouwen. Bij haar overlijden in 1867 kwam de molen in het bezit van Jozef De Backer, ongehuwd rentenier te Boom. Deze overleed op 14 oktober 1876.  In zijn eigenhandig geschreven testament op datum van 10 april 1876 liet hij zijn bezittingen na

1° aan de kerk van Boom

2° aan den armen van Boom

3° aan ‘t Gasthuis van Boom

ieder voor 1/3 deel in en graanwindmolen met circa 31 are potaardegrond, gelegen omtrent de kapelstraat wijk C n° 358b – 358g – 358c en 358f en ieder voor 1/3 deel van een stuk potaardeland groot 1 ha 84 are 20 care, gelegen omtrent de boschstraat wijk D n° 274

op last voor het Gasthuis van jaarlijks te doen celebreren zes gezongen missen en na de zes missen een traktement aan alle menschen die in het Gasthuis zijn van eenen kafé met tarweboterhammen en ieder een snee peperkoek.”

De molen raakte snel in verval. In 1880 werd de “molen in puin” door de drie instellingen verkocht aan Maria Verstrepen (weduwe van Alex Van Reeth) en aan Michel Verstrepen (steenbakker te Boom). In 1886 werd het puin volledig afgebroken.