Categorieën
Artikels jaarboeken molens

SPROKKELEN ROND WINDMOLENS

De getijdenwatermolen Van der Cruyssen

Deze molen dateert van 1831. Frans Van der Cruyssen-Van Reeth, maalder te Boom, had te Noeveren een stuk grond gekocht van Willem Verstrepen en deelhebbers, steenbakkers te Boom.

Door schenking kwam de ‘naakte eigendom van de molen’ alsook het huis en het land in handen van Gerard Van der Cruyssen-van Reeth (zoon uit het eerste huwelijk van Frans). Frans Van der Cruyssen was intussen hertrouwd met een Peeters, vandaar deze schenking waarschijnlijk. Frans behield wel het vruchtgebruik ervan, samen met zijn nieuwe echtgenote. Het vruchtgebruik eindigde in 1872. Twee jaar later (1874) werd de molen voorzien van een stoommachine (40 pk) zodat het rad verwijderd werd.

In 1885 werd er een nieuwe stoommachine geïnstalleerd. Er kwam een nieuwe eigenaar in 1897, nl. Edward van den Wijngaert-Van der Cruyssen. De molen veranderde nog eens van eigenaar in 1898 (Maatschappij “A. Van der Cruyssen en Cie”). De molen werd vergroot in 1904 en kwam zo voor een stukje op grondgebied Niel te liggen.

In 1922 werd Waldemar Lewie-Blankaert eigenaar en in 1941 werd de molen gedeeltelijk afgebroken.