Categorieën
Artikels jaarboeken molens

SPROKKELEN ROND WINDMOLENS

De Molens Rijpens  

Het gaat hier in feite om drie molens! Een maïsmolen, een oliemolen en later een bloemmolen. Geen van de drie waren wind- of watermolens, maar wel stoommolens.

In 1857 begonnen de gebroeders Louis en Camille Rijpens met de bouw van een maïs- en oliemolen in de Bassinstraat op de plaats waar nu de nieuwe gebouwen staan van het Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Instituut. Tegenover deze molen(s) werd in 1881 de eerste bloemmolen gebouwd. Tussen de Bassinstraat en de Rupel kwamen de nieuwe gebouwen te liggen.

In 1901 werden de molens eigendom van Camille Rijpens; ook de naam “Rijpens Frère” veranderde toen in “Anciens Moulins Rijpens”.

In 1908 verwoestte een enorme brand de olie- en maïsmolen. Vier jaar later in 1912 waren ze volledig herbouwd.

GROOTE BRAND TE BOOM1Uit de Belgische Molenaar, nr. 28 (1908).

Eene olieslagerij vernield

Te laat om in ons vorig nummer op te nemen ontvingen wij voorlaatsten vrijdag het bericht, dat de groote olieslagerij van M. Reypens maalder en olieslager te Boom, door eenen geweldigen brand werd vernield.

M. Reypens heeft aan den eenen kant der straat, op den oever van den Rupel, de maalderij en aan den anderen kant de olieslagerij staan; deze laatste, een groot gebouw van verscheidene verdiepen, dat over 11 jaar ook is afgebrand, was dus nog betrekkelijk nieuw.

Zodra het alarm was gegeven, snelden de pompiers deer gemeente toe met twee spuiten, die van Noeveren met eene en die van Willebroeck met twee, waarbij zich dan nog eene spuit van het nijverheidsgesticht zelf aansloot, zoodat er in ’t geheel zes spuiten werkzaam waren.

Men kon niets meer doen dan de omliggende gebouwen vrijwaren. Dit belet niet dat de geburen reeds met hunnen huisraad de vlucht namen.

Onder de bedreigde gebouwen waren ook de stallen, waarin een 20 tal paarden stonden. Ook deze zijn gespaard. Maar de eigenlijke fabriek is geheel uitgebrand. Dak, platfonds, binnenmuren, ramen en deuren, alles is verdwenen, alleen de buitenmuren staan nog recht. De schade, die door de verzekering is gedekt, is zeer groot. Zij zal zeker 100.000 fr. bedragen. Behalve de brandschade is ook veel schade aangericht aan de serren, door het instorten van stukken muur, balken en ander puin. De ramp heeft eene groote ontroering bij de bevolking te weeg gebracht.

Maar op 8 oktober 1912 sloeg het noodlot nog eens toe in de vorm van een grote brand die heel de bloemmolen vernielde. Onmiddellijk werd de bouw van de nieuwe bloemmolen aangevat en nog voor de eerste wereldoorlog was de nieuwe bloemmolen in werking.

In 1922 werd de naam “Anciens Moulins Rijpens” veranderd in “N.V. Molens Rijpens”. Door de fusie met en overname van de “Molens van Ruisbroek” (Brabant) in 1979 werkten de molens van Boom niet langer. De activiteiten werden immers helemaal naar Ruisbroek verlegd.

(Fotoarchief gemeente Boom 5259)