Steenackers Frans Paul Emiel

°Boom, 1870 +Mechelen, 1938

Frans Steenackers, geboren in Boom in 1870, werd in 1893 priester gewijd na een opleiding aan het Mechelse seminarie.
Hij was vanaf 1893 actief als leraar in het Sint-Aloysiusgesticht (Institut Saint-Louis) in Brussel tot hij in 1910 tot directeur van het Sint-Romboutscollege in Mechelen werd aangesteld.
Een jaar later volgde de benoeming tot erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen.

In 1920 was hij korte tijd pastoor-deken van Sint-Pieter in Leuven. Wegens gezondheidsredenen moest Steenackers echter snel zijn ontslag indienen.

Hij werd vervolgens benoemd als titulair kanunnik van het Mechelse kapittel, waar hij ook de functies van secretaris (1927-1936) en penitencier (1933-1938) waarnam. Van 1920 tot 1929 was Steenackers diocesaan inspecteur voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde in de afdelingen oude humaniora.

Kanunnik Steenackers was lid van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Kunst en Letteren van Mechelen.
Hij gaf lezingen en publiceerde in die context onder meer over de geschiedenis van Mechelen, de geschiedenis van het
Sint-Romboutscollege en de geschiedenis van het Mechelse schoolwezen in het algemeen. Steenackers baseerde zijn onderzoek onder meer op het kapittelarchief van Sint-Rombouts, waar hij als archivaris ook verantwoordelijk voor was.
Hij stierf in Mechelen in 1938.


  • Boom in het verleden. Aanteekeningen uit de Geschiedenis van Boom”  Uitgegeven door: Jozef Van In & C°, Lier, 1907. 
  • “Onze-Lieve-Vrouw van Boom”
  • “Het Laathof van Immerseel”

    Terug naar index Boomse schrijvers