GEDENKSCHRIFT EMIEL VAN REETH BURGEMEESTER VAN BOOM EN VOLKSVERTEGENWOORDIGER

Boekje ter herdenking en verheerlijking van Emiel Van Reeth, burgemeester van Boom tussen 1887 en 1921.

GEDENKSCHRIFT EMIEL VAN REETH BURGEMEESTER VAN BOOM EN VOLKSVERTEGENWOORDIGER

Boekje ter herdenking en verheerlijking van Emiel Van Reeth, burgemeester van Boom tussen 1887 en 1921.

About the Book

Ondanks de liberale meerderheid in de gemeenteraad, benoemde de Koning, op voordracht van Thonissen, minister in een homogene katholieke regering, de katholiek Emile Van Reeth tot burgemeester van de gemeente Boom (KB van 17 juni 1887). De aanstelling werd fel gecontesteerd door de liberalen. Zelfs een proteststoet met 1200 deelnemers kon niets aan de toestand veranderen (Gazet van Willebroek, 3 juli 1887).

De steenbakkersbaas Emile Van Reeth werd op 12 juli 1896, na de tweede stemronde, verkozen tot volksvertegenwoordiger op de lijst van de Meetingpartij (archief provinciebestuur). Hij legde zijn eed in het Nederlands af, toen een uitzonderlijk iets. Vier jaar later werd hij niet rechtstreeks herkozen, maar trad in 1902 als plaatsvervanger opnieuw in de Kamer. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot 19 april 1919 (schrijven van 13 mei 1998 van de Studie- en Documentatiedienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 vluchtte burgemeester E. Van Reeth naar het buitenland.
Een intercommunale commissie stelde Jan Lemmens, griffier van het vredegerecht, aan als dienstdoende burgemeester. In november 1914 nam Leenmens ontslag en werd als dienstdoende burgemeester vervangen door Dr. Jules Meyers. Na de wapenstilstand in november 1918 wenste E. Van Reeth, wegens gezondheidsredenen, zijn ambt niet uit te oefenen. Dr Meyers bleef bij gevolg dienstdoende burgemeester tot in 1921.
(bron: Van de Oudheid tot het jaar 2000, A. Vinck)

Softcover
Formaat: A5
90 pagina’s
Minder goede staat!
Prijs: 8 euro (+ verzendkosten)

Slechts 2 exemplaren voorradig!

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Van Reeth’

Details
Genre: Lokale geschiedenis
Tag: Persoonlijkheden
List Price: 8 euro
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."