BOOM, VAN DE OUDHEID TOT HET JAAR 2000

Geschiedenis van de gemeente Boom tot en met jaar 2000

BOOM, VAN DE OUDHEID TOT HET JAAR 2000

Geschiedenis van de gemeente Boom tot en met jaar 2000

About the Book

Met  onderstaande hoofdstukken:

GEOLOGIE, HYDROGRAFIE EN RELIEF
DE EERSTE BEWONERS VAN DE RUPELSTREEK
DE PLAATSNAAM “BOOM”
HET LAATHOF VAN IMMERSEEL
MEIERS VAN HET LAATHOF
EERSTE OOSTENRIJKSE TIJDVAK
SPAANS TIJDVAK
SCHEPENZEGEL, WAPEN EN VLAG VAN BOOM
KASTEEL VAN BOOM
DE GRIET
HEREN VAN BOOM
DE GILDEN
BOOM OMSTREEKS 1700
TWEEDE OOSTENRIJKSE TIJDVAK
MEETBOEK VAN DE PAROCHIE
DE BAAN VAN BOOM NAAR ANTWERPEN
AFSPANNING “DE SCHIPVAERT”
INKOMSTEN EN LASTEN VAN EEN DORP IN HET HERTOGDOM BRABANT
OUDHEID, MIDDELEEUWEN EN NIEUWE TIJD
FRANS TIJDVAK
DE REPUBLIKEINSE KALENDER
BEROEPEN EN AMBACHTEN IN 1797
DE BOERENKRIJG
DE BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN SCHERPENHEUVEL
HOLLANDSE TIJDVAK
DE BELGISCHE OMWENTELING
EERSTE GEMEENTERAAD
NA DE ONAFHANKELIJKHEID
OPENBARE GEZONHEID
SINT-JAN BAPTIST GODSGASTHUIS
CONSOLIDATIE VAN DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID
LIEFDADIGE INSTELLINGEN EN BONDEN
ECONOMISCHE EN SOCIALE TOESTAND IN DE 19de EEUW
POLITIEKE SITUATIE IN DE 19de EEUW
DE KIESWETGEVING
DE POLITIEKE PARTIJEN
DE POLITIEKE STRIJD
DE MEETINGPARTIJ
HARMONIE L’UNION EN KONINKLIJKE LIBERALE HARMONIE
KONINKLIJKE HARMONIE “RUPELZONEN”
KONINKLIJK SOCIALISTISCH MUZIEKKORPS “VOORUIT”
KONINKLIJKE HARMONICAÏSTEN BOOM
SINT- GREGORIUSKOOR – BOOM
WONINGTELLING VAN 1866
GESCHIEDENIS VAN HET KERKHOF
OPENBARE VERLICHTING
WEDUWE VAN ENSCHODTBRUG
CAFE CHANTANTS, ESTAMINETS EN ORGELMUZIEK
HET ONDERWIJS TOT EN MET DE 19de EEUW
KERKEN, KAPELLEN, KLOOSTERS EN DEKENIJ
KERKEN
KAPELLEN
KLOOSTERS
DEKENIJ
KANTONHOOFDPLAATS
WILLEMSFONDS BOOM
DE SYMFONIE PETER BENOIT
DAVIDSFONDS BOOM
SOCIALISTISCHE TONEELKRING DE DAGERAAD
POST
DE DILIGENCE
TELEGRAAF
TELEFOON
SCHEEPVAART
DE OVERZET
AUTOBUSLIJNEN
DE BUURTSPOORWEGEN
DE SPOORWEGEN
PRIVATE BEURTDIENST
TURNKRINGEN
RIJKSWACHT
POLITIE
NACHTWACHT
RUSTENDE SCHUTTERIJ
BURGERWACHT
BRANDWEER
COOPERATIEVEN
BOOMS DIALECT
OUDE EN VOLKSE STRAATBENAMINGEN
BOOMSE TOENAMEN
OPENBARE RUST EN VEILIGHEID besluit
OCMW
ZUIVER ALGEMEEN STEMRECHT
WIELRENNEN
VOETBAL
DIAMANTNIJVERHEID
BELGIE 75 JAAR ONAFHANKELIJK: 1830 – 1905
WERELDOORLOG 1914/1918
CINEMA’S
WATERSNOOD
MARIA – OMMEGANG
DE 34 CAFES VAN DE “BOMESTRAAT”
GEMEENTELIJK PARK
GEMEENTELIJKE POLITIEK
IN DE 20ste EEUW
CRISIS
WERELDOORLOG 1940-1945
BENELUX
CATCH-AS-CATCH-CAN
BOOM OMSTREEKS 1950
KEES BRUG EN BOBBEJAAN SCHOEPEN
GASTARBEIDERS EN ONTWIKKELINGSHULP
TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE
TONEELLEVEN
LOES VAN DEN HEUVEL
HERBERT FLACK
LAUREATEN VAN HET GEMEENTELIJK RUPELFESTIVAL
KUNSTPROJECTEN
GEMEENTELIJKE PRIJS VOOR CULTUURVERDIENSTE
KLEIDELVINGEN, AANSPUITINGEN, WONINGBOUW EN K.M.O.-ZONES
MILIEU
NATUUR
BAKSTEENNIJVERHEID
AANVERWANTE BEDRIJVEN
SCHEEPSWERVEN
SCHOEN- EN PANTOFFELNIJVERHEID
DE GLASNIJVERHEID
A 12
HET RODE KRUIS DER JEUGD
DE LIBERALE JEUGD
SYNDICALE EN SOCIALISTISCHE JEUGD
HUMANISTISCHE JONGEREN
VLAAMS BLOK JONGEREN (VBJ)
KATHOLIEKE JEUGDBEWEGINGEN
JEUGDHUIZEN
BOOMSE JEUGDHUIZEN, -CLUBS EN -CAFÉS
GEMEENTELIJKE JEUGDWERKING
ANDERE JEUGDWERKING
DE BAKSTEENROUTE
EMABB
GEMEENTELIJK MUSEUM
PROVINCIAAL RECREATIECENTRUM DE SCHORRE
VAN VVV TOT TOERISME RUPELSTREEK
DE STEENSCHUIT
ONDERWIJS VANDAAG
INTERCOMMUNALES EN MAATSCHAPPIJEN
BRANDWEER
BRANDWEER INTERVENTIES IN 1997
RIJKSWACHT
POLITIE
INTERPOLITIEZONE(IPZ)
DEN OOGEN BOOM
BOOM OP DE DREMPEL VAN HET JAAR 2000
KLIMAAT
GRONDGEBIED
BEVOLKINGSSTATISTIEK
SOCIAAL- EN ECONOMISCH GEBIED
SPORTIEF GEBIED
CULTUREEL GEBIED
MILIEUGEBIED
BESTUURLIJK GEBIED
VERENIGINGSLEVEN
GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
BOOM OP DE DREMPEL VAN HET JAAR 2000 besluit
BEOEFENAARS VAN KUNST EN CULTUUR
PARLEMENTSLEDEN
BOOMSE BURGEMEESTERS VANAF 1830

Hardcover
351 pagina’s
Goede staat

  • Prijs:  30 euro (+ verzendkosten)
    Er zijn 2 exemplaren voorradig!
    Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
  • BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Van de oudheid’

 

Details
Author:
Genre: Lokale geschiedenis
Publisher: Alex Vinck
Publication Year: 1999
List Price: 30 euro
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."