De Rupelstreek, getekend door het verleden maar gericht op de toekomst

Geschiedenis, beschrijving en toekomstvisie van de Rupelstreek. Voorwoord van gouverneur Kinsbergen.

De Rupelstreek, getekend door het verleden maar gericht op de toekomst
12 euro
Genres: Economie, Lokale geschiedenis, Milieu
Publication Year: 1981

Geschiedenis, beschrijving en toekomstvisie van de Rupelstreek. Voorwoord van gouverneur Kinsbergen.

About the Book

Rede uitgesproken door gouverneur Kinsbergen ter gelegenheid van de opening van de gewone zitting van 1 oktober 1981. Het boek vormt een prachtig studieobject dat een inzicht geeft van de economische toestand en het milieubeleid begin jaren tachtig in de Rupelstreek. Twee pijlers die in die periode dringende maatregels vereisten.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

I) Inleiding
II) Ruimtelijke situering van de Rupelstreek
III) Economische bedrijvigheid in de Rupelstreek
IV) Demografische situatie van de Rupelstreek
V) Arbeidsmarkt
VI) De milieuproblematiek in de Rupelstreek
VII) Middelen en suggesties voor een toekomstgericht reconversiebeleid
VIII) Besluit
IX) Bijlagen

Uitgegeven door de Provincieraad van Antwerpen.

Softcover
129 pagina’s
Goede staat
Prijs: 12 euro (+ verzendkosten)

2 exemplaren voorradig!

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Rupelstreek Kinsbergen’


 

 

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."