Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel I: Niet bedelen, niet smeeken, maar moedig gestreden

Eerste deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel I: Niet bedelen, niet smeeken, maar moedig gestreden
15 euro

Eerste deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

About the Book
Aanzet tot het schrijven van dit drieluik was het idee om een kort historisch overzicht van de beweging te schetsten n.a.v. het 85-jarig bestaan van de Belgische Socialistische Partij. Uitgegeven door Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid Boom, onder de auspiciën van de B.S.P., afdeling Boom.
Inhoud:
*Gedicht “Steenlossers” door Herman De Cat
*Gebruikte afkortingen
*Inleiding
Hoofdstuk I: de voorgeschiedenis
*Beknopte algemene geschiedenis van Boom tot 1900
*Geschiedenis van de baksteennijverheid
*Beknopte geschiedenis van het kiesstelsel 1890-1893
*Geschiedenis van het onderwijs te Boom vóór 1900
*De politieke toestand te Boom, 1830-1890
*Het produceren van de baksteen op de handgelagen
*De sociale toestand van de steenbewerkers in de 19e eeuw
*De woontoestanden van de arbeiders in de 19e eeuw
*Besluit van de voorgeschiedenis
Hoofdstuk II: De Rode Pioniers
*De moeizame stichting van de B.W.P.
*De Werkersbond te Boom
Hoofdstuk III: Aan ons de Staat, aan ons de macht
Hoofdstuk IV: De grote staking van 1894
Hoofdstuk V: Na de staking
*Nijverheids-en Werkraad
*Parlementsverkiezingen
*Gemeenteraadsverkiezingen
*Bibliografie

Hardcover
139 pagina’s
Zeer goede staat
Prijs: 15 euro (+ verzendkosten)

Er zijn 4 exemplaren beschikbaar. 

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Socialist deel I’


​​

Other Ten Boome boekenwinkel in "Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom"
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."