Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel II: Het rode vaandel volgen wij 1896-1926

Tweede deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel II: Het rode vaandel volgen wij 1896-1926
15 euro

Tweede deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

About the Book

Aanzet tot het schrijven van dit drieluik was het idee om een kort historisch overzicht van de beweging te schetsten n.a.v. het 85-jarig bestaan van de Belgische Socialistische Partij. Uitgegeven door Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid Boom, onder de auspiciën van de B.S.P., afdeling Boom.

Inhoud:
*”Stakingsavond”, schilderij door E. Laermans
*Socialistenmarsch
*Gebruikte afkortingen
*Inleiding

Hoofdstuk I: De partijwerking voor 1914
*Werkersbond en B.W.P.
*1 Mei
*Gewestelijke werking
Hoofdstuk II: De syndikale werking voor 1914
*Steenbewerkersbond
*Metaalbewerkersbond
*Algemene houtbewerkersbond
*Dokwerkersbonden
*Metsersbond
*Diamantbewerkersbond
*Brouwersgastenbond
Hoofdstuk III: Verkiezingen voor 1914
Hoofdstuk IV: Strijd om het algemeen enkelvoudig stemrecht
Hoofdstuk V: De wereldoorlog 1914-1918
Hoofdstuk VI: Syndikale werking en strijd na 1918
Hoofdstuk VII: Politieke strijd en verkiezingen na 1918
*Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 1926
*De verkoop van een straat
*Grondwoeker
*De gemeenteraadsverkiezingen van 10.10.1926
*Het leeghalen van de gemeentekas
*Na de overwinning
*Bibliografie

Hardcover
139 pagina’s
Zeer goede staat
Prijs: 15 euro (+ verzendkosten)

Er zijn 5 exemplaren beschikbaar.

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Socialist deel II’


​​

Other Ten Boome boekenwinkel in "Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom"
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."