Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel III: Voorwaarts, en niet vergeten! 1926-1940

Derde (laatste) deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

Geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging te Boom. Deel III: Voorwaarts, en niet vergeten! 1926-1940
15 euro
Authors: ,
Genres: Lokale geschiedenis, Sociale geschiedenis
Publication Year: 1981

Derde (laatste) deel van een drieluik over de geschiedenis van de Socialistische Arbeidersbeweging in Boom.

About the Book

Aanzet tot het schrijven van dit drieluik was het idee om een kort historisch overzicht van de beweging te schetsten n.a.v. het 85-jarig bestaan van de Belgische Socialistische Partij. Uitgegeven door Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid Boom, onder de auspiciën van de B.S.P., afdeling Boom.

Inhoud:

*Solidariteitslied
*Gebruikte afkortingen
*Inhoud

Hoofdstuk I: De eerste socialistische bestuursperiode 1927-1932
*De vorming van het bestuur
*De huldiging van de burgemeester
*De eerste bestuursdaden
*De partijwerking en de verkiezingen
*De ekonomische toestand en de syndikale werking
*De bestuursdaden tot en met 1932
*De Commissie van Openbare Onderstand
*Het verkiezingsjaar 1932
Hoofdstuk II: De tweede socialistische bestuursperiode 1933-1938
*De vorming van het bestuur
*De ekonomische toestand, de syndikale werking, De Belgische bank van de Arbeid en het Plan van de Arbeid
*De partijwerking en de verkiezingen
*De bestuursdaden tot en met 1938
*De Commissie van Openbare Onderstand
*Het verkiezingsjaar 1938
Hoofdstuk III: Het fascisme
*Ontstaan en groei van het fascisme
*De Ant-Oorlogsliga tegen V.N.V., Rex en Verdinaso
*De Spaanse burgeroorlog
Hoofdstuk IV: Het socialistisch-liberaal bestuur 1939-1940
*De onderhandelingen met de liberale partij
*Het ontslag van Frans De Schutter
*De vorming van het bestuur
*De partijwerking tot 1940 en de verkiezingen
Hoofdstuk V: Partijkringen, verenigingen en aktiviteiten van 1890 tot 1940
*Ziekenkas Hulp in Nood
*Het koöperatief Verbond en het Feestpaleis
*Het socialistisch muziekkorps Vooruit
*Socialistische toneelkring De Dageraad
*Turnkring Volharding
*Volkskinderen
*Vrouwengroep De Zaaister
*Vrije volksbibliotheek Ontwikkeling
*Socialistische voetbalclub Vitesse
*Socialistische oudstrijders
*Socialistische Veloclub
*Opvoedingskomiteit
*Zangkring Lentegalm
*Arbeiderstoeristenbond De Natuurvrienden
*Syndikale jeugd
*Socialistische bond voor gepensioneerden.
Varia
Synthese
Besluit
Bibliografie
Persoonsnaamregister
Plaatsnaamregister

Hardcover
163 pagina’s
Zeer goede staat
Prijs: 15 euro (+ verzendkosten)

Er zijn 8 exemplaren beschikbaar. Acht exemplaren met omslag, twee exemplaren met geplastificeerde omslag en drie zonder omslag.
1 exemplaar bevat een persoonlijke boodschap voor gemeentesecretaris Gombert (collectors item voor de snelle beslissers!)

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Socialist deel III’

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."