Liederen van de Rupelboorden

Gedichtenbundel van Ludo Van de Wijgaert (°1909 +1989).

Geboren poëet, die vrij vlug de Pol De Montprijs voor poëzie won. Hoewel hij geen geboren Bomenaar is, getuigen zijn ‘Liederen
van de Rupelboorden’ van een uitzonderlijke genegenheid voor onze streek. Van de Wygaert is zowel een kunstminnaar als een kunstkenner en daardoor is het niet verwonderlijk dat zijn novellen en romans zich meestal in een kunsthistorisch kader afspelen. Zijn grote liefde is de Vlaamse kunstschilder Antoon Van Dijck, over wie Van de Wygaert een diepgaande studie maakte. (Bron 1940-1960, A. Vinck)

Liederen van de Rupelboorden
2,50 euro
Author:
Genre: Poëzie

Gedichtenbundel van Ludo Van de Wijgaert (°1909 +1989).

Geboren poëet, die vrij vlug de Pol De Montprijs voor poëzie won. Hoewel hij geen geboren Bomenaar is, getuigen zijn 'Liederen
van de Rupelboorden' van een uitzonderlijke genegenheid voor onze streek. Van de Wygaert is zowel een kunstminnaar als een kunstkenner en daardoor is het niet verwonderlijk dat zijn novellen en romans zich meestal in een kunsthistorisch kader afspelen. Zijn grote liefde is de Vlaamse kunstschilder Antoon Van Dijck, over wie Van de Wygaert een diepgaande studie maakte. (Bron 1940-1960, A. Vinck)

About the Book

Van de Wijgaert was de stichter van de Kunst en Kultureele Kring Rupelgouw (zie uitgebreid artikel Ten Boome jaarboek 2019)

Bevat volgende verzen:

Inhoud:
*Voor ’t grijze goud!
*Aan ’t steengelagenland der Rupelboorden
*Afdraagsters
*Mijmeringen op de hellingboorden
*Gammen
*Schouwen
*Gestalten in zonnebrand
*Land van visioenen
*Al tokkelend op de huibe
*Winter
*Nuances
*Het land der gelagen
*Een lied klinkt tusschen de loodsen
*De Malve Symphonie

Ludo Van de Wijgaert

Softcover
15 pagina’s
Goede staat
Op de rug van het plakt een label van de bibliotheek
Prijs: 2,50 euro (+ verzendkosten)

Slechts 1 exemplaar voorradig!

Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Liederen Rupelboorden’

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."