MET VALLEN EN OPSTAAN

DE MOEIZAME OPBOUW VAN EEN SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT IN HET ANTWERPSE

MET VALLEN EN OPSTAAN

DE MOEIZAME OPBOUW VAN EEN SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT IN HET ANTWERPSE

About the Book

Geschiedenis Socialistische Mutualiteit.
Inhoud:

Deel I: De socialistische mutualistische beweging in de kinderschoenen (tot 1918)
*De trage start van het socialisme te Antwerpen
*Ontstaansgeschiedenis van Bond Moyson
*Het werkingsterrein van Bond Moyson
*De organizatie (sic) van Bond Moyson
*De ontluikende sociale wetgeving in 1894-1914
*Bond Moyson en de socialistische beweging
*De Eerste Wereldoorlog

Deel II: Tussen beide wereldoorlogen
*Algemene politieke evolutie
*Vermenging van syndikale (sic) en mutualistische belangen
*De ziekteverzekering te Antwerpen

Deel III
*De oorlogsjaren 1940-1945
*Het klimaat in 1940
*Vakbonds- en mutualistische werking
*De voorbereiding van het sociaal pakt (sic)

Deel IV: Na de Tweede Wereldoorlog
*De samensmelting
*Klinieken F.O.B.
*Evoluties in de ziekteverzekering
*Het huidig beleid van de socialistische mutualiteiten

UITGEVERIJ JEMPY HERREBOUT.

Hardcover
159 pagina’s
Goede staat

  • Prijs:  12 euro (+ verzendkosten)
    Er is slechts 1 exemplaar voorradig!
    Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
  • BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Vallen opstaan’
Details
Authors: ,
Genre: Sociale geschiedenis
Tag: Sociale geschiedenis
Publisher: Hilde Verheyen/Mieke Sertyn
Publication Year: 1985
List Price: 12 euro
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."