NOG STEEDS STRIJDVAARDIG-100 JAAR ACV RUPELSTREEK

Geschiedenis en ontstaan van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) in de Rupelstreek. Auteur Karin Blommaert (°1968) behaalde in 1990 haar licentiaat in de moderne geschiedenis en was lange tijd actief als bestuurslid bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome.

NOG STEEDS STRIJDVAARDIG-100 JAAR ACV RUPELSTREEK
13 euro
Author:
Genre: Lokale geschiedenis
Publication Year: 1994

Geschiedenis en ontstaan van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) in de Rupelstreek. Auteur Karin Blommaert (°1968) behaalde in 1990 haar licentiaat in de moderne geschiedenis en was lange tijd actief als bestuurslid bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome.

About the Book

Inleiding:

Over de sociaal-economische geschiedenis van Rupelstreek en in het bijzonder over het leven en werken op en rond de steenbakkerijen werd al heel wat geschreven. De geschiedenis van de christelijke vakbond bleef echter onbekend voor het grote publiek.

Wie weet bijvoorbeeld dat priester Daens ook in de Rupelstreek de arbeiders een hart onder de riem kwam steken ? De namen van Hubert Mampaey en Jules Roscam zullen sommigen nog bekend in de oren klinken, maar zijn hun verwezenlijkingen ook nog gekend bij de jongere generaties ?

In het kader van de viering “100 Jaar ACV-Rupelstreek” was verbondssecretaris Marcel Van Mol dan ook van mening dat het baanbrekend werk van de pioniers en de onvoorwaardelijke inzet van zovele militanten niet mocht vergeten worden. Hun strijd loopt als een leidraad door dit boek.

De eerste sporen van christelijk syndicalisme in de Rupelstreek gaan terug tot de jaren 1890. In het eerste deel van dit boek leest u hoe honderd jaar geleden het sociaal bewustzijn bij de arbeiders van de Rupelstreek ontwaakte onder impuls van de socialisten en de Daensisten. De Volksbond, die de verschillende katholieke verenigingen overkoepelde, droeg toen het paternalisme nog hoog in zijn vaandel. Pas vanaf 1904 ontstonden geleidelijk de eerste plaatselijke  Christelijke vakverenigingen.

Hun oprichting en werking worden in het tweede deel geïllustreerd door de Boomse hout- en steenbewerkersverenigingen. Na enige tijd verenigden de vakverenigingen zich in gewestelijke en nationale verbonden, zodat er nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog twee nationale verbonden in Boom gevestigd waren, namelijk deze van de steen- en diamantbewerkers. De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt beschreven in het derde deel. Belangrijk hierbij is de oprichting in 1921 van het Gewestelijk ACV-Verbond in Boom, waardoor er een interprofessionele overkoepeling kwam van de beroepsbesturen. Deze tussenoorlogse periode wordt verder gekenmerkt door de eerste collectieve arbeidsovereenkomsten, de vele syndicale acties op de steenbakkerijen en de zware crisis van de jaren dertig. Deel IV en V beschrijven de na-oorlogse en hedendaagse periode….

Softcover
167 pagina’s
Uitstekende staat!

  • Prijs:  15 euro (+ verzendkosten)
    Er is slechts 1 exemplaar voorradig!
  • Bestellen kan door onderstaand formulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
    BE10 1030 8612 9604 met vermelding ‘Strijdvaardig’
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."